Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

STOWA werkt samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan het Deltaproof maken van het regionale waterbeheer. Het gaat om regionaal waterbeheer dat is aangepast aan, en rekening houdt met de veranderende klimatologische omstandigheden. Hierbij komen extremen veel vaker voor (regen en droogte).

Met de veranderende klimaatomstandigheden is nieuwe kennis nodig. Zowel op inhoudelijk vlak maar ook over nieuwe manieren van samenwerken. Belangrijke vragen waaraan we werken, zijn: hoe houden we de kans op wateroverlast beperkt? Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater in droge perioden, bijvoorbeeld voor natuur en landbouw? Wat kunnen we doen tegen toenemende verzilting?

STOWA houdt zich ook bezig met vargen op het specifieke gebied van klimaat en stedelijk waterbeheer, vaak samen met haar RIONED. Meer informatie vindt u op de themasite stedelijk water.

borderbottom

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-2-2017

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleegd.

>Naar de Deltafacts


Er zijn in totaal al bijna vijftig Nederlandstalige en ongeveer 25 Engelstalige Deltafacts beschikbaar. Het Deltafact over Regelbare drainage werd in 2016 het meest bekeken: 852 keer. De top 5 wordt gecomplementeerd door Deltafacts over de Nieuwe normering voor waterveiligheid (812), Meerlaagsveiligheid (724) , Brakke kwel (600) en de Effecten van klimaat op de landbouw (549). Van de Engelstalige Deltaracts werd Room for the River het meest bekeken (398).


De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering. De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Kijk op Deltafacts.nl voor het complete overzicht.

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

4-12-2016

Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modelinstrumenten toegelicht waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen op watersystemen kunnen worden gesimuleerd.

De dag maakte onderdeel uit van een benchmark die STOWA laat uitvoeren. Deze moet duidelijkheid geven over de bruikbaarheid van de instrumenten voor diverse doelen. Eén ding werd duidelijk: er valt heel veel te kiezen. De benchmark is medio 2017 gereed.

>Lees een uitgebreid verslag
>Bekijk alle presentaties op video

Laatste nieuws

MeteoBase vernieuwd

16-5-2017 STOWA heeft MeteoBase uitgebreid met nieuwe neerslaggegevens en nieuwe functionaliteiten. MeteoBase is dé online pl...

GO FRESH: Oplopende zoetwatertekorten bestrijden met ondergronds waterbergen

24-4-2017 De beschikbaarheid van zoet water wordt door klimaatverandering steeds minder vanzelfsprekend. In het project GO FRESH wor...

Spaarwater promotieonderzoek AGRIMAR van start

8-2-2017 De TU Delft en Acacia Water gaan samen promotieonderzoek doen om vragen te beantwoorden die afkomstig zijn uit het Spaarwa...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer