Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

Samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en mensen uit de praktijk werkt STOWA aan kennis en handelingsperspectieven om het Nederlandse regionale waterbeheer meer 'deltaproof' te maken. Het gaat om een vorm van waterbeheer die is aangepast aan veranderende klimatologische omstandigheden. De drie belangrijke thema's binnen Deltaproof zijn: waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de klimaatadaptieve stad.

Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar deltaproof@stowa.nl. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met programmaleider Michelle Talsma, 033 460 32 00.

Laatste nieuws

STOWA zomerserie 3: Nieuwe neerslagstatistieken

31-7-2016 STOWA heeft in 2015 de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken tot nieuwe neerslagstatistieken. Hier...

Onderzoek naar integrale risicobenadering zoetwatervoorziening (IMPREX)

15-7-2016 STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX...

Tweede kennisdag Zoetwater: 'zoeken naar mix tussen inzicht en overzicht'

17-5-2016 Op 19 april jl. vond de tweede Kennisdag Zoetwater plaats. Met ruim 65 deelnemers was het een goed bezochte en geslaagde d...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer