Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

STOWA werkt samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan het Deltaproof maken van het regionale waterbeheer. Het gaat om regionaal waterbeheer dat is aangepast aan, en rekening houdt met de veranderende klimatologische omstandigheden. Hierbij komen extremen veel vaker voor (regen en droogte).

Met de veranderende klimaatomstandigheden is nieuwe kennis nodig. Zowel op inhoudelijk vlak maar ook over nieuwe manieren van samenwerken. Belangrijke vragen waaraan we werken, zijn: hoe houden we de kans op wateroverlast beperkt? Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater in droge perioden, bijvoorbeeld voor natuur en landbouw? Wat kunnen we doen tegen toenemende verzilting?

STOWA houdt zich ook bezig met vargen op het specifieke gebied van klimaat en stedelijk waterbeheer, vaak samen met haar RIONED. Meer informatie vindt u op de themasite stedelijk water.

borderbottom

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-4-2018

De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. De Deltafacts zijn te vinden op www.deltafacts.nl.

Via een online enquête willen we de Deltafacts graag verder verbeteren, zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij uw werk. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

>Naar de enquête

Laatste nieuws

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-4-2018 De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterb...

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: extreme buien nog extremer geworden

26-4-2018 In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten t...

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

10-4-2018 Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staan de activiteiten van STOW...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer