Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

STOWA werkt samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan het Deltaproof maken van het regionale waterbeheer. Het gaat om regionaal waterbeheer dat is aangepast aan, en rekening houdt met de veranderende klimatologische omstandigheden. Hierbij komen extremen veel vaker voor (regen en droogte).

Met de veranderende klimaatomstandigheden is nieuwe kennis nodig. Zowel op inhoudelijk vlak maar ook over nieuwe manieren van samenwerken. Belangrijke vragen waaraan we werken, zijn: hoe houden we de kans op wateroverlast beperkt? Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater in droge perioden, bijvoorbeeld voor natuur en landbouw? Wat kunnen we doen tegen toenemende verzilting?

STOWA houdt zich ook bezig met vargen op het specifieke gebied van klimaat en stedelijk waterbeheer, vaak samen met haar RIONED. Meer informatie vindt u op de themasite stedelijk water.

borderbottom

STOWA’s Deltafacts: altijd de meest actuele antwoorden op vragen over klimaat en waterbeheer

2-2-2018

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de meest actuele kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2017 kregen deze online kennisdossiers zo’n 13,5 duizend unieke paginabezoeken.

In de afgelopen jaren is in talloze onderzoeken een schat aan nieuwe kennis ontwikkeld om vragen op het snijvlak van klimaat & waterbeheer te kunnen beantwoorden. Sinds enkele jaren ontsluit STOWA deze kennis in handzame Deltafacts: Deze online kennisdossiers geven een korte en krachtige samenvatting van de meest actuele stand van zaken over specifieke onderwerpen. Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. ‘Op die manier kan de ontwikkelde kennis zich verspreiden, zijn weg vinden naar waterbeheerders en optimaal worden benut’, aldus Rob Ruijtenberg van STOWA.

De drie Deltafacts die (net als in 2016) het afgelopen jaar het meest werden bezocht waren Meerlaagsveiligheid (683 unieke weergaven), Regelbare drainage (642) en Nieuwe normering waterveiligheid (512). De top 5 wordt gecompleteerd door de Deltafacts Effecten van klimaatverandering op de landbouw (461) en Effecten van zandsuppleties op de kust (411). Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Hiervan werd Room for the river het meest bezocht (157).

De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. >Bekijk het complete overzicht

Laatste nieuws

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

10-4-2018 Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staan de activiteiten van STOW...

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: extreme buien nog extremer geworden

28-2-2018 In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten t...

Update Waterschadeschatter

8-2-2018 In 2013 heeft STOWA de Waterschadeschatter ontwikkeld. Het is een inmiddels een veelgebruikt online instrument waarmee wat...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer