Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkheden

Terug
Rapportnr 2015-30
ISBN 978.90.5773.694.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 1-10-2015

Documenten

Download Bestel

Het klimaat verandert. Dat heeft onder meer tot gevolg dat ons land te maken krijgt met meer en langere perioden van droogte. De afgelopen jaren zijn met het oog hierop tal van (klein­schalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. Dit sluit aan bij de ambities die in het Deltaprogramma zijn geformuleerd om de watertekorten die in de toekomst worden verwacht niet alleen via maatregelen in het hoofdwatersysteem, maar ook met lokale maatregelen in de regio te ondervangen.

Deze publicatie geeft een overzicht van deze maatregelen, zoals peilgestuurde drainage, ondergrondse zoetwateropslag, efficiënte irrigatie e.d. De maatregelen worden belicht vanuit de technische en fysieke mogelijkheden, maar ook vanuit de economische haalbaarheid, de neveneffecten en de eventuele mogelijkheden en beperkingen bij implementatie.

Hoewel er al het nodige bekend is over al deze aspecten, zijn er op dit ogenblik ook nog een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. Vragen die wel een antwoord nodig hebben, willen we dit soort maatregelen over de volle breedte kunnen gaan inzetten als kosteneffectieve maatregelen om de zoetwatervoorziening op peil te houden. Zo moeten de kosten en baten van de maatregelen nog beter in beeld worden gebracht, en moeten de vermeende positieve effecten van lokale maatregelen op regionaal niveau beter worden onderzocht. Dit rapport geeft daarom ook inzicht in de belangrijkste resterende kennisvragen voor succesvolle imple­mentatie.

Het is de bedoeling dat veel van deze vragen worden opgepakt binnen het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat dat in het voorjaar van 2015 van start is gegaan.

STOWA Deltafacts nu online