Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Waterbeheersing

Stowa 8-8-2016 Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). Haalbaarheidsstudie
Stowa 1-9-2015 Vergelijking landsdekkende neerslagproducten
Stowa 21-1-2015 Fresh Water Options Optimizer, methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten
Stowa 12-6-2014 Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur
Stowa 4-4-2014 Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen. Fresh Water Options Optimizer Fase 1
Stowa 5-12-2013 Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
Stowa 29-7-2013 Actualisatie schadefunctie landbouw. Fase 1
Stowa 9-5-2013 De invloed van bodemstructuur op het watersysteem
Stowa 23-4-2013 Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheer
Stowa 20-12-2012 Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouw
Stowa 16-10-2012 Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico's
Stowa 28-8-2012 Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? Kennismaking, kennisvragen en lopende projecten
Stowa 28-6-2012 Zoet-zoutkrant
Stowa 24-2-2012 Berekenen Onzekerheid van de WAteropgave (BOWA). Rekenmodule ten behoeve van de toetsing van watersystemen aan regionale wateroverlast
Stowa 30-11-2011 Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast
Stowa 8-4-2011 Werkgroep Watersysteemtoets 2012 Advies
Stowa 12-1-2011 Folder Deltaproof

STOWA Deltafacts nu online