Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1

Terug
Rapportnr 2014-37
ISBN 978.90.5773.666.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 8-12-2014

Documenten

Download Bestel

Sinds het doorbreken van een veendijk bij Wilnis in 2003 staan regionale keringen volop in de belangstelling. Er zijn en worden nog volop plannen gemaakt voor kadeverbeteringen. In de praktijk blijkt echter dat het tempo waarin kadeverbeteringen worden gerealiseerd, niet altijd overeenkomt met de gewenste planning. Hierdoor komt de beoogde planning vanuit het Bestuursakkoord om de regionale keringen in 2020 op hoogte te hebben, onder druk te staan.

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van acht uiteenlopende casussen van kadeverbeteringsprojecten. Binnen elke casus is gezocht naar de ‘versnellers’ en de ‘vertragers’ in het proces. Wat hierbij opvalt is dat vooral in de voorbereiding substantiële winst valt te boeken: bij de vertragers ligt het zwaartepunt bij de initiatief- en verkenningsfase en bij de versnellers worden vooral mogelijkheden gezien bij de verkenning- en planuitwerkingsfase.

Op basis van deze inzichten is een procesaanpak beschreven die benut kan worden voor het versneld ophogen van regionale keringen en een set praktische handvatten om belemmeringen weg te nemen.

STOWA Deltafacts nu online