Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Operationeel besluiten onder onzekerheid

Terug
Rapportnr 2012-16
ISBN 978.90.5773.550.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 19-4-2012

Documenten

Download Bestel
Waterschappen maken dagelijks verwachtingen van de waterstanden in hun beheersgebieden. Dit biedt belangrijke informatie in de aanloop naar, en tijdens calamiteiten. Tot op heden zijn de meeste verwachtingen deterministisch van aard: er wordt een ‘beste schatting’ afgegeven. Maar alleen in uitzonderlijke gevallen zal de toekomstige waterstand precies overeenkomen met de voorspelde waarde. Er blijven onzekerheden.

Het project ‘Studie naar de invloed van onzekerheden op besluitvorming in operationele context’ had als doel waterschappen beter in staat te stellen om deze onzekerheden in waterstandsverwachtingen te benutten bij bestuurlijke keuzes. Concreet is gekeken in hoeverre probabilistische voorspellingsmethoden (hoe groot is de kans dat een bepaalde waterstand zich voordoet?) bruikbaar zijn voor waterschappen om onzekerheden in de verwachtingen te kwantificeren. Het project is uitgevoerd binnen het programma Flood Control 2015.

Het voorliggende rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met het gebruik van kennis van onzekerheden tijdens calamiteiten. Er werd tevens een methode ontwikkeld waarmee waterschappen zelf kansverwachtingen voor waterstanden kunnen maken en deze op kunnen nemen in hun Beslissings Ondersteunende Systemen. Aanbevelingen zijn gedaan om kennis over onzekerheden een te benutten in calamiteitenprocedures.

STOWA Deltafacts nu online