Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). Haalbaarheidsstudie

Terug
Rapportnr 2016-20
ISBN 978.90.5773.722.0
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 8-8-2016

Documenten

Download Bestel

Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om een combinatie van data van satellieten (over verdamping en bodemvocht), aangevuld met data uit het veld en data van hydrologische modellen. Het zo verkregen inzicht in de ‘vullingsgraad’ van de bodem biedt veel potentie voor het operationele waterbeheer, waaronder peilbeheer. De informatie kan als inhoudelijke basis worden gebruikt om projecten als Slim Watermanagement vorm te geven.

Uit de studie blijkt dat het haalbaar is om te komen tot een operationeel systeem om de vullingsgraad van de bodem vast te stellen. Satellietinformatie is hierbij een belangrijke informatiebron. Voor STOWA zijn de resultaten van de studie aanleiding om samen met het SAT Water consortium en ESA een project te starten om het instrument daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.

STOWA Deltafacts nu online