Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen. Fresh Water Options Optimizer Fase 1

Terug
Rapportnr 2014-16
ISBN 9789490070847
Type Rapport
Prijs € digitaal rapport
Datum 4-4-2014

Documenten

Download Bestel

Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor hoog en laag Nederland, kan worden verkend.

Achtergronden

In deze studie zijn de opschalingsmogelijkheden bekeken voor de volgende lokale zoetwateroplossingen: (1) drains2buffer, (2) regelbare en klimaatadaptieve drainage, (3) kreekruginfiltratie, (4) Freshmaker, (5) verticale ASR, (6) waterconservering door stuwen en (7) waterconservering door slootbodemverhoging.

De opschalingmogelijkheden zijn op de eerste plaats afhankelijk van de fysische eigenschappen van het water- en bodemsysteem. Voor een selectie van maatregelen zijn deze fysische eigenschappen nauwkeurig bepaald. Voor deze maatregelen zijn landsdekkende kaarten gemaakt die aangeven waar de fysische omstandigheden meer of minder gunstig zijn. De kaarten zijn bruikbaar voor een eerste verkenning van de mogelijkheden om de zoetwatervoorziening in een gebied te vergroten.

Er zijn echter ook andere factoren die de mate van succes bepalen. In aanvulling op de kaarten is daarom een methodiek ontwikkeld waarmee in beeld kan worden gebracht op welke wijze de maatregelen niet alleen het watersysteem op de toepassingslocatie, maar ook in de omgeving bei¨nvloeden. De combinatie van kaarten en methodiek vormt een belangrijke basis voor de afwegingen die worden gemaakt bij de implementatie van de kleinschalige maatregelen.

STOWA Deltafacts nu online