Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? Kennismaking, kennisvragen en lopende projecten

Terug
Rapportnr 2012-24
ISBN 978.90.5773.555.4
Type Rapport
Prijs
Datum 28-8-2012

Documenten

Download Bestel
Tot enkele jaren geleden was de bodem geen issue in het waterbeheer. Het wateraan- en afvoersysteem was simpelweg afgestemd op vraag en aanbod. Maar geleidelijk aan bereiken wij de grenzen van het watersysteem. Vandaar dat steeds nadrukkelijker wordt nagedacht over de vraag in welke mate de bodem een bijdrage kan leveren aan het klimaatadaptief maken van het waterbeheer. Kunnen we wateroverlast voorkomen door meer water in de bodem op te slaan? Kunnen we in perioden van hoge temperaturen en grote droogte meer gebruik maken van in de bodem opgeslagen bodemvocht.? En hoe kunnen we de bodem daartoe conditioneren?

Met dit document brengen STOWA en SKB in beeld welke relatie er is tussen de bodem en het waterbeheer, wat de stand van zaken is met betrekking tot onze kennis hierover en welke onderzoeksvragen voor de komende jaren door de verschillende partijen zouden moeten worden beantwoord. Met het document willen ze bijdragen aan een effectieve kennisontwikkeling over de bijdrage die de bodem kan leveren aan klimaatadaptief waterbeheer.

Het rapport is uitsluitend digitaal beschikbaar.

STOWA Deltafacts nu online