Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Hoogwaterbescherming veiligheid

Stowa 30-1-2015 Kansen voor MLV. Verkenning voor vijf normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten
Stowa 8-12-2014 Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1
Stowa 20-6-2014 Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied (NL en English version)
Stowa 20-6-2014 Multi-level safety. Water resilient urban and building design
Stowa 26-9-2013 Plan van Aanpak gebiedsgerichte uitwerking risicobenadering of MLV
Stowa 26-9-2013 Ervaringen stappenplan en afwegingskader meerlaagsveiligheid
Stowa 17-4-2013 Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Eindrapport all-in-one sensor validatietest
Stowa 25-5-2012 Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen (2012)
Stowa 19-4-2012 Operationeel besluiten onder onzekerheid
Stowa 9-1-2012 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
Stowa 5-12-2011 Voorstel voor toepassingbereik EU-richtlijn Overstromingsrisico’s
Stowa 8-6-2011 Normering van de belastingsituatie droogte. Een gestandaardiseerde methode om perioden van droogte en natheid weer te geven
Stowa 25-5-2011 IJkdijk Pipingexperiment. Validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen
Stowa 28-1-2011 Hoe verder met dynamisch kustbeheer?
Stowa 17-1-2011 Bestuursnotitie Deltaproof, d.d. januari 2011
Stowa 12-1-2011 Folder Deltaproof
Stowa 1-12-2010 Kennisprogramma Deltaproof: kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

STOWA Deltafacts nu online