Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Eureka! En nu verder. Resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen

Terug
Rapportnr 2014-29
ISBN 978.90.5773.659.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 7-1-2015

Documenten

Download Bestel

Tijdens Prinsjesdag 2014 is het Deltaprogramma met de Deltabeslissingen aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee is een proces afgerond van intensief overleg tussen overheden en belangengroeperingen over het op orde houden van het waterbeheer, tegen de achtergrond van klimaatverandering. Het resultaat is een routekaart die de richting aangeeft om Nederland blijvend te beschermen tegen hoogwater en om te zorgen dat wij ook in de toekomst over voldoende zoet water beschikken.

De Deltabeslissingen zouden niet tot stand zijn gekomen zonder het vele onderzoek dat is verricht naar de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden om ons aan die veranderingen aan te passen, onder meer door Kennis voor Klimaat en STOWA (in het kennisprogramma Deltaproof). Beide partijen hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëren van praktisch toepasbare oplossingen.

Vanuit die oplossingen is het nog een stap om tot handelingsperspectieven te komen. In dit boekje belichten wij een aantal oplossingen en handelingsperspectieven waar waterschappers en kennismedewerkers de afgelopen periode aan hebben gewerkt.

STOWA Deltafacts nu online