Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ervaringen stappenplan en afwegingskader meerlaagsveiligheid

Terug
Rapportnr 2013-28
ISBN -
Type Memo
Prijs € 25
Datum 26-9-2013

Documenten

Download Bestel

Deze notitie geeft een overzicht van de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitwerking van twee pilots op het gebied van meerlaagsveiligheid, aan de hand van het stappenplan ‘Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV' (STOWA-rapport 2013-27). Dit stappenplan is opgesteld door STOWA in samenwerking met de Deltadeelprogramma’s 'Veiligheid' en 'Nieuwbouw en Herstructurering'. Het afwegingskader inclusief het meest watervriendelijk alternatief is eerder opgesteld door STOWA in een Basisvisie meerlaagsveiligheid (STOWA-rapport 2011-26). Het stappenplan en het afwegingskader hebben tot doel om op een nuchtere manier bij te dragen aan de uitwerking van meerlaagsveiligheid.

De ervaringen in deze notitie zijn opgesteld op basis van twee toepassingen:

• de dijkringen in de IJsselVechtdelta waarbij is ingezoomd op Mastenbroek
• de Kampereilanden, een buitendijks gebied beschermd door regionale waterkeringen.

 

 

STOWA Deltafacts nu online