Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Droge kost

Terug
Rapportnr
ISBN n.v.t.
Type Boek, alleen als pdf
Prijs € n.v.t.
Datum 19-5-2011
Nederland heeft te kampen met problemen, ontstaan door droogte. Wie Nederland
ziet als een land waar regelmatig regenbuien vallen, in een overwegend
groen landschap met daarin een overvloed aan oppervlaktewater kan zich dit
moeilijk voorstellen. Toch is het waar. En de verwachting is dat de frequentie en
duur van droogte in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering zullen
toenemen.

Het doel van dit boekje is waterbeheerders en ook andere waterbelanghebbenden
en betrokkenen te inspireren om samen de droogteproblematiek aan te
pakken en creatieve, duurzame en effectieve oplossingen te bedenken. Waterbelanghebbenden zijn bijvoorbeeld de landbouw, de binnenvaartsector, het
natuurbeheer, de drinkwatervoorziening en andere waterafhankelijke sectoren
zoals industrie en recreatie.

We hebben verschillende inspirerende droogte-innovaties in de etalage gezet.
Die droogte-innovaties variëren van maatregelen die zich in het buitenland
hebben bewezen maar hier nog onbekend zijn, tot Hollandse innovatieve
technologiepareltjes, die wachten op brede toepassing, of nog prille ideeën en
concepten die nog nadere uitwerking nodig hebben.

Download hier het PDF (3,1 MB).

Op de site van Deltares is nog meer informatie te vinden over droogte; deze link ontsluit informatie en producten gekoppeld aan het WINN programma van Rijkswaterstaat voor het thema droogte.
> WINN programma van Rijkswaterstaat