Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Deltaproof Midterm Review. Programmaoverzicht

Terug
Rapportnr 2013-04
ISBN 978.90.5773.597.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 21-3-2013

Documenten

Download Bestel

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste (tussen)resultaten van het kennisprogramma Deltaproof. Welke resultaten zijn totnogtoe behaald op de thema's hoogwaterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving? Wat heeft dit opgeleverd aan concrete handelingsperspectieven voor regionale waterbeheerders? En wat staat Deltaproof de komende periode nog te doen, zodat er goed onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen over de wijze waarop Nederland het waterbeheer in de toekomst vorm moet geven tegen de achtergrond van klimaatverandering (De Deltabeslissingen)? Voor het antwoord daarop is onder meer een groot aantal betrokken partijen geïnterviewd: waterschapsbestuurders, directeuren van waterschappen en deelprogramma’s van het landelijke Deltaprogramma, wetenschappers en een kenniswerker-ondernemer.

 

STOWA Deltafacts nu online