Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Deelrapporten regionale toetsing Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Terug
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), dat deel uitmaakt van het Delta-instrumentarium, is een instrument voor het onderbouwen van strategische keuzes op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid en zoetwaterverdeling. STOWA heeft de NHI-modeluitkomsten (versie 2.0) vergeleken met regionale metingen om de kwaliteit van het model te toetsen en te waarborgen dat de regionale consequenties van landelijke zoetwaterbeslissingen zo goed mogelijk in beeld worden gebracht. De aanbevelingen uit de toetsing worden meegenomen bij de ontwikkeling van NHI versie 3. Meer informatie over het NHI vindt u op www.nhi.nu.

In de deelrapporten (zie onder) staan de toetsresultaten voor de afzonderlijke regio's.

In het hoofdrapport staan de eindresultaten, conclusies en aanbevelingen van de volledige toetsing.

STOWA Deltafacts nu online