Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446510
Uitvoerders

Deltares, Kiemkracht, Innovatienetwerk, ZLTO, Rijkswaterstaat, Waterschap Regge & Dinkel, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Werkgroep Waterhouderij Walcheren en andere agrarische ondernemers.

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-1-2015

In dit project onderzoekt een aantal partijen w.o.STOWA het concept van de Waterhouderij: een samenwerkingsverband van waterhouders en watervragers in een gebied om de vraag en het aanbod van beschikbaar zoetwater zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De partijen bereiken dit door het bufferen van neerslagoverschotten in de winter en het gebruik van deze overschotten in de zomer wanneer ‘geen’ of beperkt andere bronnen beschikbaar zijn.

Achtergronden

Het concept van de Waterhouderij beoogt naast een duurzaam, klimaatadaptief watersysteem nadrukkelijk het versterken van de economische basis van de deelnemende partijen (agrarische ondernemers, terreinbeheerders, industrie). De zelfvoorzienendheid in zoetwater zorgt voor besparingen en het beperken van bedrijfseconomische risico's. Het kan op termijn ook extra inkomsten genereren. Waterhouders kunnen mogelijk tegen betaling of uitruil water aan watervragers leveren.

Specifieke vragen die in dit project beantwoord worden, zijn:

 • Wanneer geeft de regionale zoetwaterproblematiek aanleiding tot samenwerken? En hoe moet die samenwerking eruit zien (coöperatie, overeenkomst, vergunning)?
 • Is samenwerking op gebiedsniveau mogelijk? Wat levert regionale zelfvoorzienendheid op?
 • Wat kunnen agrarische ondernemers en terreinbeheerders voor elkaar betekenen?
 • Tot welke hoogte is zelfsturing wenselijk?
 • Welke rol hebben overheid, terreinbeheerders en ondernemingen?
 • Waar en wanneer is een Waterhouderij kansrijk?
 • Hoe moeten de kosten en baten worden vereffend?


In Walcheren, Zuidoost Brabant en Twente zijn agrarische ondernemers op meerdere schaalniveaus gestart met een Waterhouderij. De behaalde resultaten van de Waterhouderij in drie regio’s zijn:

 • Realisatie en het beheer van maatregelen;
 • Verkenning van de toekomstige inrichting;
 • Green Deal en het praktijknetwerk als innovatie- en kennisplatform;
 • Waterbuffering is mogelijk onder voorwaarden.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.waterhouderij.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Marco Arts van Aequator Groen & Ruimte

Proeftuingebieden in kaart