Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projectdossier Zelfvoorzienendheid

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema Deltaproof
Einddatum 1-1-2013

Nederland is voor veel (vitale) gebruiksfuncties afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Die beschikbaarheid was lang vanzelfsprekend, een veranderend klimaat en maatschappelijke ontwikkelingen brengen daar verandering in. Ons land moet naarstig op zoek naar nieuwe wegen om de beschikbaarheid van zoet water in droge perioden op peil te houden en meer zelfvoorzienend te worden.

Wat houdt zelfvoorzienendheid in en hoe kan dat vormgegeven worden? Marc Balemans (midden-onder/ Tij-advies Stroomversnelling in processen), Ad Jeuken (linksboven/Deltares) en Rob Ruijtenberg (rechts/Stowa) lichten dit toe.

Ruijtenberg: “Het thema zelfvoorzienendheid staat hoog op verschillende agenda’s. Zo wordt het door de Commissie Veerman benoemd in het Deltaprogramma; is het, naast waterveiligheid, een speerpunt van het kennisprogramma Deltaproof van STOWA en speelt het een belangrijke rol binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Klimaat’. Het is echter een vrij nieuw concept. Voor veel mensen is het daarom nog niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt en hoe je er vorm aan kunt geven. Daar willen we met de inspiratiedag iets aan doen.”

Balemans vult aan: “We hebben gemerkt dat het thema enorm leeft op dit moment, niet alleen in de watersector maar ook daarbuiten. We hebben dan ook bewust veel partijen bij de dag betrokken, zodat er verschillende soorten expertise aanwezig zijn. We willen voorkomen dat iedereen afzonderlijk van elkaar hiermee aan de slag gaat en langs elkaar heen gaat werken . Door samen te werken kunnen we aan belangstellenden één succesvolle dag aanbieden waarin alle vragen aan bod komen. Daar heeft iedereen baat bij.”

“We willen vooral inspiratie uit de praktijk halen,” aldus Jeuken. “Het gaat niet om studies maar om wat er al gedaan wordt, wat wel werkt en wat niet. We moeten alle mogelijkheden bekijken om te weten hoe we in de toekomst het beste hiermee kunnen omgaan. Dit zullen we in de toekomst nodig hebben, zeker met het oog op de toenemende droogte.” (foto en tekst met dank aan H2O)