Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ondergrondse waterberging (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446720
Uitvoerders

KvK, STOWA, KWR Watercycle Research Institute, Productschap Tuinbouw, ZLTO, LTO-Glaskracht, B-E De Lier, Handelsonderneming Meeuwse Goes, Telersvereniging Prominent, Van der Goes Orchideeën, Maatschap Rijk-Boonman, Delfland, Scheldestromen.

 

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-1-2015

In dit project wordt gekeken naar de mogelijkheden van ondergrondse waterberging in Nederland, met als doel de zoetwaterbeschikbaarheid in brakke dan wel zoute gebieden te verbeteren.

Achtergronden

Ondergrondse waterberging (Engels: aquifer storage and recovery, ofwel ASR) wordt wereldwijd steeds meer toegepast. Het betreft het infiltreren van overtollig hemelwater in ondergrondse watervoerende lagen (‘aquifers’) in natte perioden met als doel dit te gebruiken in perioden van droogte. De techniek wordt gebruikt als alternatief voor het gebruik van grondwater in gebieden waar de kwaliteit ervan ontoereikend is (doorgaans te zout), of waar de kwaliteit wel voldoet, maar onttrekking kan leiden tot verdroging.

Toepassing in Nederland vindt met name plaats bij de drinkwaterbedrijven. Daarnaast wordt de techniek steeds meer toegepast in de glastuinbouw, waar grote hoeveelheden regenwater afkomstig van het kasdek worden opgevangen. Door ondergrondse waterberging kan het surplus aan zoetwater in natte perioden beter worden ingezet bij droogte. Ondergrondse waterberging kan ook bijdragen aan waterveiligheid. Wateroverlast in stedelijke gebieden door intense neerslag kan worden voorkomen door het creëren van bergingsruimte door peilverlaging in bovengrondse bassins. Hiermee blijft dit zoete water ook beschikbaar als zoetwaterbron in droge perioden.

Specifieke vragen die in dit project beantwoord worden, zijn:

  • Wat bepaalt of ASR succesvol is en hoe kansrijk is de techniek?
  • Hoe kan zo veel mogelijk van het geïnjecteerde zoetwater worden teruggewonnen?
  • Hoe ontwikkelt de waterkwaliteit zich tijdens verblijf in de (reactieve) ondergrond?


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:


Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Marcel Paalman van KWR Watercycle Research Institute.

 

 

Proeftuingebieden in kaart