Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen

Terug
Projectcode 446710
Uitvoerders

Deltares, Universiteit Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit, HKV lijn in Water.

Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 1-1-2015

Documenten

In dit Kennis voor Klimaat deelprogramma doet een aantal partijen w.o. STOWA onderzoek naar de effectiviteit, aantrekkelijkheid en werkbaarheid van uiteenlopende maatregelen en beleidsinstrumenten voor klimaatbestendige waterveiligheid. Op basis hiervan zijn de verantwoordelijke overheden (zowel lokaal, regionaal als landelijk) beter in staat een goed gezamenlijk plan te maken voor waterveiligheid en het inrichten van de openbare ruimte in de 21e eeuw en daarna.

Achtergronden

Kustgebieden en rivierdelta’s vragen om een constante aanpassing aan veranderende omstandigheden, zoals een veranderende zeespiegel en inklinking van de ondergrond. Klimaatverandering zorgt voor een versnelling van dergelijke processen. Nederland zal daarom naast het nemen van gebruikelijke maatregelen op zoek moeten naar alternatieve aanpassingen om ons te beschermen tegen overstromingen, en tegelijkertijd rekening te houden met sociale, economische en ecologische factoren. Daarbij komt dat de gevolgen van klimaatverandering onzeker zijn. Dergelijke onzekerheden vragen om robuuste en tegelijkertijd flexibele aanpassingen.

Het programma is onderverdeeld in zes werkpakketten.

 • Werkpakket 1 heeft tot doel om de belasting van waterkeringen te beheersen. Hierbij wordt gekeken naar open, dicht of afsluitbare waterkeringen en hoe kwetsbaar en robuust deze zijn.
 • Werkpakket 2 heeft tot doel om de belasting van waterkeringen te beheersen. Hoe kan de impact van de golfbelasting verminderd worden? Onderzocht wordt wat de mogelijkheden hierbij zijn van natuurlijke buffers zoals kwelders en duinen.
 • Werkpakket 3 heeft tot doel om inzicht te krijgen in de vraag hoe waterkeringszones zo ontworpen kunnen worden dat ze multifunctioneel gebruikt kunnen worden.
 • Werkpakket 4 heeft tot doel om inzicht te vergroten bij het voorkomen van schade door overstromingen. Hoe effectief zijn maatregelen, wat zijn nut, voor- en nadelen van ruimtelijke zoneringen en bouwvoorschriften? Wat kun je met verzekeringen?
 • Werkpakket 5 heeft tot doel om een analyse te maken van hoe landen om ons heen invulling geven aan adaptatiebeleid en overstromingsrisicobeheersing?
 • Werkpakket 6 heeft tot doel om vanuit de begrippen onzekerheid, robuustheid en ruimtelijke kwaliteit een antwoord te geven op het vergroten van de waterveiligheid.
   

Er zijn al diverse deelonderzoeken afgerond en opgenomen in een rapportage. Enkele zijn:

 • Rapport 'Analyse van systeemrobuustheid: een toepassing op de IJssel'. Van robuustheid is ook een deltafact gemaakt.
 • Rapport 'Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk'
 • Potential of semi-structural and non-structural adaptation strategies to reduce future flood risk
 • Uncertainty and sensitivity analysis of coastal flood damage estimates in the west of the Netherlands
 • Comparative flood damage model assessment: towards a European approach
 • Meerlaagsveiligheid buitendijks – uitkomsten van de workshop in regio Rotterdam Drechtsteden
 • Interim Report (executive summary): 'Towards climate-change proof flood risk management'
 • Interim Report (full report): 'Towards climate-change proof flood risk management'


Voor een volledig overzicht klik HIER

De begeleidende partijen zijn o.a. provincies, Rijk, Deltaprogramma, gemeenten, waterschappen en STOWA. Projectleider is Frans Klijn van Deltares.

 

Proeftuingebieden in kaart