Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

IJkdijk Ontwikkelprogramma

Terug
Projectcode 451196
Uitvoerders

Stichting IJkdijk, een samenwerklingsverband van Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven en Sensor Universe (voorheen IDL).

Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 1-1-2016

Documenten

Door klimaatverandering, bodemdaling, hoge veiligheidseisen en verhoging van de economische waarde van ons land staan we voor forse investeringen om de kans op overstromingen klein genoeg te houden. Gebeurtenissen zoals in Wilnis, Stijn en Terbregge in de jaren negentig, en de evacuatie in Groningen in januari 2012 maken duidelijk dat voor het nemen van (kosten)effectieve maatregelen meer inzicht nodig is in de conditie van waterkeringen. Dat kan via de inzet van slimme monitoring. Het IJkdijk-ontwikkelprogramma beoogt het verder ontwikkelen van monitoringsystemen voor dijken waarmee beheerders afgekeurde dijken aanvullend kunnen monitoren totdat deze worden versterkt (early warning), gegevens kunnen inwinnen om versterkingsontwerpen te optimaliseren en het levenscyclusbeheer van hun dijken kunnen verbeteren. Na afronding van het programma is het de bedoeling dat marktpartijen op het gebied van sensortechnologie robuuste, volledig gevalideerde systemen kunnen leveren aan alle waterbeheerders voor elk type dijk.

Het programma bestaat tot 2014 uit vier onderdelen:

  • Validatietesten. Dit betreft experimenten om te testen of de diverse sensorsystemen het falen van een dijk kunnen voorspellen en een essentiële ondersteuning kunnen bieden bij beheer, toetsing, versterking en calamiteitenbeheer van dijken.
  • LiveDijken, het uitrusten van bestaande dijken met sensorsystemen om de werkelijke sterkte van deze dijken te meten en geen onnodige verbeterkosten te maken.
  • Opschaling van LiveDijken naar LiveDijk XL. Dit betreft opschaling in omvang van ontwikkelomgeving naar bedrijfsmatige aanpak.
  • Ontwikkeling van het Dijk Data Service Center. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van een systeem waarin alle data van de IJkdijk-experimenten en LiveDijken worden verzameld en voor beheerders, kennisinstellingen en bedrijfsleven beschikbaar komen voor analyse.


Specifieke vragen die beantwoord worden:

  • Hoe krijgt de beheerder met behulp van sensortechnologie beter inzicht in het gedrag en de actuele sterkte van waterkeringen?
  • Hoe kunnen slimmere dijken voor meer veiligheid voor burgers en meer kennis voor beheerders zorgen?
  • Hoe kunnen door een scherper ontwerp en optimalisatie van het levenscyclusbeheer van dijken honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden euro’s bespaard worden?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij calamiteiten op het juiste moment op de juist manier wordt ingegrepen?
  • Hoe kan Nederland haar internationale koppositie als leider op het gebied van water uitbreiden?


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ijkdijk.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met directeur van de stichting Ijkdijk Wouter Zomer, 06 2240 4260.

Proeftuingebieden in kaart