Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Uitslag enquête: STOWA overweegt periodieke toezending Deltafacts

25-6-2018 STOWA geeft sinds enkele jaren Deltafacts uit. Het zijn online kennisdossiers over onderwerpen op het snijvlak van klimaat en waterbeheer. Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van een online enquête over deze service. >Naar de Deltafacts In totaal vulden 350 mensen de enqu... Lees verder

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-4-2018 De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. De Deltafacts zijn te vinden op www... Lees verder

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: extreme buien nog extremer geworden

26-4-2018 In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslag­statistieken. De kans op waterove... Lees verder

STOWA jaaroverzicht 2017 verschenen

3-4-2018 De Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? Hoe maken ze hun ambities waar op het gebied van energie en het terugwinnen van grondstoffen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeter... Lees verder

Update Waterschadeschatter

8-2-2018 In 2013 heeft STOWA de Waterschadeschatter ontwikkeld. Het is een inmiddels een veelgebruikt online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. In 2017 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd om het instrument ... Lees verder

STOWA’s Deltafacts: altijd de meest actuele antwoorden op vragen over klimaat en waterbeheer

2-2-2018 Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de meest actuele kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2017 kregen... Lees verder

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-4-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

24-11-2016 Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de hande... Lees verder

KNMI'14 klimaatscenario's worden 'waterschapsgereed' gemaakt

29-9-2014 Het KNMI heeft dit voorjaar geactualiseerde klimaatscenario’s gepubliceerd. Om deze klimaatscenario’s in het waterbeheer te kunnen gebruiken, moeten op het waterbeheer toegespitste statistiek en neerslagreeksen worden afgeleid. Dat gebeurt nu in opdracht van STOWA, door HKV i.s.m. het... Lees verder

STOWA/Deltaproof op tour met Klimaat Actieve Stad

3-3-2014 STOWA en atelier GROENBLAUW organiseren de komende tijd i.s.m. enkele waterschappen een aantal bijeenkomsten rondom het thema 'Klimaat Actieve Stad'. Centrale vraag is hoe we om kunnen en moeten gaan met klimaatverandering in de stad. Het antwoord: door klimaatadaptatie én klimaatm... Lees verder

STOWA Deltafacts nu online