Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: het regent harder en vaker

28-2-2018 In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehanteerde neerslag­statistieken, vormen belangri... Lees verder

Update Waterschadeschatter

8-2-2018 In 2013 heeft STOWA de Waterschadeschatter ontwikkeld. Het is een inmiddels een veelgebruikt online instrument waarmee waterbeheerders gedetailleerd de kosten en baten van wateroverlastmaatregelen in beeld kunnen brengen. In 2017 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd om het instrument ... Lees verder

STOWA’s Deltafacts: altijd de meest actuele antwoorden op vragen over klimaat en waterbeheer

2-2-2018 Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de meest actuele kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2017 kregen... Lees verder

Benchmark inundatiemodellen gereed

18-11-2017 Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze instrumenten die STOWA samen met de ontwikkele... Lees verder

Hoe krijgen we meer grip op wateroverlast?

13-6-2017 De afgelopen jaren lijkt het aantal gevallen van extreme neerslag en bijkomende wateroverlast sterk toe te nemen. Is dat ook echt zo, en zo ja: wat hebben we gedaan, doen we en gaan we doen om daar meer grip op te krijgen? Lees voor het antwoord het verslag van het symposium 'Grip op waterove... Lees verder

Zoet-zouttweedaagse: afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting mondiale opgave

30-5-2017 Al langer brengen waterbeheerders en wetenschappers de effecten van klimaatverandering voor het waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit en (versneld) toenemende verzilting stellen Nederlandse waterbeheerders voor grote opgaven. Wat bet... Lees verder

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-4-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-2-2017 Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleeg... Lees verder

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

24-11-2016 Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de hande... Lees verder

KNMI'14 klimaatscenario's worden 'waterschapsgereed' gemaakt

29-9-2014 Het KNMI heeft dit voorjaar geactualiseerde klimaatscenario’s gepubliceerd. Om deze klimaatscenario’s in het waterbeheer te kunnen gebruiken, moeten op het waterbeheer toegespitste statistiek en neerslagreeksen worden afgeleid. Dat gebeurt nu in opdracht van STOWA, door HKV i.s.m. het... Lees verder

STOWA/Deltaproof op tour met Klimaat Actieve Stad

3-3-2014 STOWA en atelier GROENBLAUW organiseren de komende tijd i.s.m. enkele waterschappen een aantal bijeenkomsten rondom het thema 'Klimaat Actieve Stad'. Centrale vraag is hoe we om kunnen en moeten gaan met klimaatverandering in de stad. Het antwoord: door klimaatadaptatie én klimaatm... Lees verder

STOWA Deltafacts nu online