Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zoet-zouttweedaagse: afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting mondiale opgave

Terug
Datum: 30-5-2017

Al langer brengen waterbeheerders en wetenschappers de effecten van klimaatverandering voor het waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit en (versneld) toenemende verzilting stellen Nederlandse waterbeheerders voor grote opgaven. Wat betekent dat voor de toekomst van de Nederlandse Delta? Maar ook wereldwijd? Daarover ging het op de derde Zoet-Zouttweedaagse, op 8 en 9 mei 2017 in Wageningen. De bijeenkomst was georganiseerd door Wageningen UR , STOWA en Rijkwaterstaat.

>Download een uitgebreid verslag van de dag

Tijdens deze derde tweedaagse werd het onderwerp 'zoetwatervoorziening en verzilting' voor het eerst in een breder perspectief geplaatst. Er werd niet alleen gesproken over de effecten van afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting op landbouw (en breder: de voedselvoorziening) en natuur, en over mogelijke maatregelen om hier iets aan te doen. Tijdens deze twee dagen keken de deelnemers ook nadrukkelijk naar de mogelijke economische en energetische kansen die er in dat licht voor Nederland liggen. Het programma was daarvoor opgeknipt in vier thema's, zo zette tweedaagse-voorzitter Jan Kruijshoop (tevens voorzitter van het Platform Zoet-Zout Rijkswaterstaat) aan het begin van de bijeenkomst uiteen. Achtereenvolgens werden behandeld: zout water & economie, zout water & eten, zout water & ecologie en zout water & energie.

De tweedaagse werd geopend door Bram de Vos, directeur van de Environmental Sciences Group van WUR. De Vos hield een verhaal over de toekomstige voedselvoorziening en water. Hij liet zien dat er op dit gebied mondiaal enorme uitdagingen liggen. De wereldbevolking groeit snel, terwijl de claims op zoet water toenemen. De waterkwantiteit en waterkwaliteit komen bovendien steeds verder onder druk te staan, vooral door klimaatverandering. De druk op water leidt tot migratiestromen en is een bron voor geopolitieke spanningen. Geen optimistisch verhaal, maar wel een verhaal met een duidelijke boodschap. Er is wereldwijd, maar ook voor Nederland en de Nederlandse kennisinstellingen, enorm veel werk aan de winkel om bij te dragen aan wateroplossingen voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Oplossingen voor de vraagstukken liggen volgens hem vooral bij een meer circulaire en biobased economie

STOWA Deltafacts nu online