Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Spaarwater promotieonderzoek AGRIMAR van start

Terug
Datum: 8-2-2017

De TU Delft en Acacia Water gaan samen promotieonderzoek doen om vragen te beantwoorden die afkomstig zijn uit het Spaarwater project. In dit project, dat STOWA ondersteunt, wordt gekeken naar innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgronden tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergroten. Het promotieonderzoek 'Agriculture & Managed Aquifer Recharge (AGRIMAR): drainage water recycling for irrigation and surface water quality protection' wordt beschouwd als waardevolle aanvulling op dit project.

Twee promovendi gaan zich binnen AGRIMAR richten zich op de opvang en de zuivering van drainagewater in de ondergrondse opslagsystemen voor zoet water die binnen Spaarwater zijn ontwikkeld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verwijdering van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en plant pathogenen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het optimaliseren van de systemen en om ze in te passen in de huidige wetgeving. In verschillende Nederlandse regio’s is irrigatie met oppervlaktewater tot dusver namenlijk verboden of ongewenst. De afbraak van pathogenen in de zoetwateropslag kan ertoe leiden dat dit wel wordt toegestaan.

De ondergrondse opslag van zoetwater biedt volgens de onderzoekers enorme kansen voor het hergebruik van zoet drainage water, inclusief de nuttige stoffen die daarin zitten door het zuiveren van eventueel aanwezige ziektekiemen. Een bijkomend voordeel is een lagere belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Kijk HIER voor meer informatie over het promotieonderzoek. Meer informatie over Spaarwater is te vinden op: www.spaarwater.com.

STOWA Deltafacts nu online