Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

STOWA komt met update groot aantal Deltafacts

Terug
Datum: 12-10-2017

Rond het thema klimaat & water(beheer) brengt STOWA speciale Deltafacts uit. Het betreft online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de actuele kennis over een bepaald onderwerp. Onlangs verscheen een groot aantal updates. Kijk op deltafacts.nl voor een compleet overzicht.

Ieder Deltafact bestaat uit een aantal vaste elementen: definitie van het onderwerp, technische kenmerken en actuele inzichten met betrekking tot kosten en governance-aspecten. Dit alles wordt onderbouwd met een overzicht van de belangrijkste rapporten die over het onderwerp verschenen zijn. Daarnaast geven de Deltafacts een overzicht van praktijkervaringen, lopende initiatieven en kennisleemtes. Tot slot wordt er een case besproken waar recente ervaringen en onderzoek de kennisvraag illustreren. Kortom, de Deltafacts kunnen een bijdrage leveren aan het ondersteunen van de waterbeheerders bij het maken van belangrijke keuzes rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening en klimaatverandering.

De volgende Deltafacts zijn recentelijk geüpdatet:

STOWA Deltafacts nu online