Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisprogramma 'Klimaat, Water en Bodemdaling' online

Terug
Datum: 23-7-2017

Eind vorig jaar ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De financiers  - de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem - willen met het kennisprogramma oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Inmiddels is er ook een website met alle informatie over het programma.

>Naar de website

Het programma geeft overheden en stakeholders handvatten voor het omgaan met de uitdagingen die bodemdaling met zich meebrengt. Het kennisprogramma KWB ontsluit, verbindt en deelt de kennis uit verschillende lopende lokale en regionale projecten. Daarnaast verbindt het programma kennis en ervaring door samenwerking te stimuleren tussen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgers. Hiermee worden kennisvragen beantwoord en nieuwe behoeftes in beeld gebracht.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Mekenkamp (PSB), Pui Mee Chan (STOWA) of Jan Strijker (provincie Zuid-Holland).

 

STOWA Deltafacts nu online