Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gestart

Terug
Datum: 9-11-2016

Onlangs is het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineen geslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren.

>Naar de website

De deelnemende organisaties willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie voor de lange termijn ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Het programma geeft overheden en stakeholders handvatten in de uitdagingen die bodemdaling met zich meebrengt. De komende jaren zal het KWB de kennis uit verschillende lopende lokale en regionale projecten ontsluiten, onderling verbinden en delen. Daarnaast verbindt het programma kennis en ervaring door samenwerking te stimuleren tussen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en burgers. Hiermee worden kennisvragen beantwoord en nieuwe behoeftes in beeld gebracht. Op 24 november 2016 worden de hoofdlijnen van het kennisprogramma gepresenteerd op de CoP XXL Samenwerking in Zwolle.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Mekenkamp (PSB), Pui Mee Chan (STOWA) of Jan Strijker (provincie Zuid-Holland).

 

STOWA Deltafacts nu online