Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Rianne van Duinen (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
Bsc. Bedrijfs- en consumentenweterschappen (WUR)
Msc. Management en Economie (WUR)
Specialisatie milieu, economie en beleid
Nu AIO bij de UT, begeleider Anne van der Veen

Ervaring
Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op watergebruik, landgebruik, en inkomen in twee irrigatiedistricten in het stroomgebied van de Gallego (Ebro, Spanje)

Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
1.    Wat is de rol van risicoperceptie in individuele droogte adaptatie beslissingen in de agrarische sector?
2.    Wat zijn de effecten van risicoperceptie op geaggregeerd landgebruik/kwetsbaarheid in de regio?
3.    Welke consequenties hebben de processen op deze twee schaalniveaus voor de werking van huidig beleid gericht op zoetwatervoorziening en watergebruik?
4.    Welke perspectieven biedt het voor toekomstig beleid?

Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?

Aansluiting bij de hotspot Haaglanden en Zuidwestelijke Delta binnen KvK

Eerste resultaten
Binnen een jaar

LinkedIn, e-mail en telefoon
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/riannevanduinen
E-mail riannevanduinen@hotmail.com
Telefoon 0610224548