Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Pieter Pauw (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
Opleiding: Hydrologie, specialisatie geohydrologie, aan de VU te Amsterdam. Promotieplaats: Wageningen UR. Promotor: Sjoerd van der Zee, copromotor: Gualbert Oude Essink

Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
Hoe veranderen regenwaterlenzen van verschillende schalen in de toekomst (bijv. door klimaatverandering en zeespiegelstijging)?

Hoe kunnen ondiepe regenwaterlenzen worden vergroot?

Hoe kunnen zoetwateronttrekkingen uit kreekruggen worden geoptimaliseerd?

Wat zijn de hydrologische effecten van landaanwinning op de regenwaterlens op de schaal van kustduinen?

Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?
In Nederland; kustgebied, Zuidwestelijke Delta (Walcheren), droogmakerijen.

Wat is de relevantie van je onderzoek voor Deltaproof (schoon en veilig water voor nu en later)
Robuuste zoetwatervoorziening nu en in de toekomst.

Onderzoeksplan
Zie bijlage (Engels)

Eerste resultaten
Binnen een jaar


Profiel www.mendeley.com/profiles/pieter-pauw/
E-mail Pieter.pauw@deltares.nl en Pieter.pauw@wur.nl
Telefoon 06-23786887