Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Maarten Verkerk (Waterschapper)

Waar werk je en wat is je werkterrein, wat is de relevantie voor Deltaproof?
Waterschap Aa en Maas
Deltaplan Hoge Zandgronden – Coördinator onderzoek. Ik heb in deze rol een overzicht van wat er speelt op het gebied van onderzoek en projecten m.b.t. zoetwatervoorziening en klimaatverandering in m.n. Zuid-Nederland.
 
Welke projecten en/of kennis wil je delen?
Verschillende pilotprojecten binnen het Deltaplan Hoge Zandgronden
·         Peilgestuurde drainage
·         High-tech Beregenen op Maat
·         Bodemmaatregelen, beworteling en teeltkeuzen (Bufferboeren)
·         Vasthouden aan de Bron

Is er ook meer informatie over je project te vinden, en zo ja waar?

Informatie over maatregelen in Zuid-Nederland (niet-limitatief)

Zelfvoorzienendheid en waterconservering
(NB: ik zie het onderscheid niet in deze twee thema’s). Een film over verschillende pilots is hier te zien.Het gaat in deze film om:
  • Peilgestuurde Drainage bij Martijn Tholen. De peilgestuurde drainage met recirculatie bij Martijn Tholen in Dommelgebied is ook een mooi voorbeeld. Daar wordt het drainwater op het laagste punt opgevangen en naar het hoge droge deel van het perceel gepompt. Zie ook de brochure (zie downloads) en het Deltafact Peilgestuurde Drainage
  • Water vasthouden in natuurgebieden (Chaamse Bossen),
  • High Tech Beregenen op Maat, zie het filmpje.
  • Bufferboeren (Loosbroek). Zie de 3 documenten bij Downloads.
  • Interessant zijn niet-kerende grondbewerking en het variëren met teelten.
  • Nieuw Limburgs Peil (GGOR traject)

    Ander project dat niet in de film aan de orde komt:
  • Vasthouden aan de Bron. Primaire focus is weliswaar gericht op piekreductie, maar ook daarin zoeken we naar een optimale balans met waterconservering. M.n. in natuurgebieden is er veel winst te behalen met tijdelijke waterschijf van gebiedseigen water bovenop de GGOR en in landbouwgebieden met de knijpstuw, waarbij de winst per stuw minder groot is, maar de massa telt.
Hergebruik afvalwater
Efficiënt watergebruik


LinkedIn, e-mail en telefoon
LinkedIn  http://www.linkedin.com/in/maartenverkerk
E-mail mverkerk@aaenmaas.nl
Telefoon 073-615 6708