Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Koen Zuurbier (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
Applied Environmental Geoscience, Vrije Universiteit Amsterdam. Specialisatie Geohydrologie. Promotor is dhr. Pieter Stuyfzand

Ervaring
2009: Karakterisatie grondwaterverontreiniging vuilstort Banisveld te Boxtel.
2010: Meer met Bodemenergie – Effecten WKO op grondwaterverontreiniging met VOCls.

Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
Kan de tuinbouw in de hotspot Haaglanden en ZW-Delta zelfvoorzienend worden gemaakt in zijn gietwatervoorziening door ondergrondse waterberging?

Gekeken wordt vooral naar de efficiëntie van de terugwinning na opslag, veranderingen in waterkwaliteit en putverstopping.

Regionale waterbeheerders: oppervlaktewatersysteem hoeft mogelijk niet meer te worden gebruikt voor aanvoer water voor beregening. Afname noodzaak tot doorspoelen/aanvoer van zoetwater

Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?
Nog niet. Aantal locaties op het oog, financiering en logistiek nog niet rond. Volgt t.z.t.

Wat is de relevantie van je onderzoek voor Deltaproof (schoon en veilig water voor nu en later)
- Schoon bronwater voor tuinbouw ? minder belasting oppervlaktewater door spui
- Lagere eisen zoet oppervlakte water in droge perioden, tuinder is immers zelfvoorzienend.
- Door berging in de ondergrond kunnen bassins in Delfland/Schieland op een lager peil worden gehouden in juli/augustus/september. Zodoende kunnen intense piekbuien worden gebufferd in de reeds bestaande bassins. Wateroverlast in glastuinbouwgebieden wordt zo voorkomen.

Onderzoeksplan
zie site Kennis voor Klimaat: http://knowledgeforclimate.climateresearchnetherlands.nl/climateprooffreshwatersupply

Eerste resultaten
Binnen een jaar

LinkedIn, e-mail en telefoon
LinkedIn http://nl.linkedin.com/pub/koen-zuurbier/17/59/5b9
e-mail koen.zuurbier@kwrwater.nl
telefoon 030-6063666