Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Joost Delsman (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
Fysisch geograaf, gespecialiseerd als hydroloog in zoetwatervraagstukken. Ik promoveer bij Pieter Stuyfzand (VU), onder begeleiding van Gualbert Oude Essink (Deltares) en Koos Groen (VU)

Ervaring
Werk inmiddels 8 jaar voor eerst RWS RIZA en vervolgens Deltares. Veel onderzoeken gedaan, met name gericht op landelijke waterverdeling (Droogtestudie, Deltaprogramma Zoetwater, NHI).

Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
 • Welke maatregelen zijn het meest optimaal om droogte en verzilting tegen te gaan in de toekomst?
 • Hoe werkt het hydrologisch systeem in (extreem) droge zomers?
 • Wat veroorzaakt de ruimtelijke en temporele variatie in zoutbelasting?
 • Hoe verandert dit systeem door klimaatverandering? Wat is de toekomstige watervraag?
Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?
 1. Veldwerkgebied in zuidoost Haarlemmermeer
  (rondom kaagweg, Abbenes)
  Niet veel te zien, neem oppervlaktewatermonsters, her en der een peilbuis
 2. Veldwerkgebied in Zuid-Schermer
  Zuidervaart 131
  1847 Zuidschermer
Wanneer opgebouwd (eind deze zomer) afgedamde sloot, meetinstallaties om fluxen te meten.

Waarom is het onderzoek Deltaproof
Mijn onderzoek zoekt naar oplossingen voor droogte en verziltingsproblemen in het gekoppelde grond- en oppervlaktewatersysteem.

Onderzoeksplan
Online te vinden op de Deltares-website via deze link

Eerste resultaten
Binnen een half jaar eerste meetresultaten.
Er is ook een online nieuwsbrief beschikbaar.

LinkedIn, e-mail en telefoon
LinkedIn Joost Delman
joost.delsman@deltares.nl
(088) 3357138
06 30548980