Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Jantsje van Loon (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
Ik heb Waterkwaliteit en Aquatische Ecologie (Milieuhygiëne) aan Wageningen Universiteit gestudeerd.

Ervaring
Na mijn afstuderen heb ik bij een klein onderzoeks- en adviesbureau gewerkt, een project voor Wetlands International uitgevoerd en ben daarna bij Wageningen UR gaan werken als o.a. project- en programmacoördinator en als onderzoeker.


Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
Het doel van mijn onderzoeksproject is verdiepende kennis te ontwikkelen ten behoeve van de locatiespecifieke inrichting van een klimaatrobuuste en multifunctionele hoogwaterbeschermingszone die past in haar omgeving en gebruik maakt van de mogelijkheden die deze omgeving biedt (waaronder natuurlijke processen) voor de waterveiligheid.

Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?
In de studie ‘De Klimaatdijk in de Praktijk’ heb ik samen met anderen gekeken naar 3 locaties langs de Nederrijn/Lek. Bij de verkenning naar kwelderherstel wordt specifiek ingezoomd naar de kwelderrestanten voor de Waddendijk van Terschelling.

Wat is de relevantie van je onderzoek voor Deltaproof (schoon en veilig water voor nu en later)
Een brede robuuste waterkeringszone waarin bijvoorbeeld natuurfuncties met de waterkeringsfunctie wordt gecombineerd is aantrekkelijk en duurzaam.

Onderzoeksplan
Download hier het onderzoeksplan

Eerste resultaten
Ik heb al meegewerkt aan studies over de ‘Klimaatdijk’ (te downloaden via de Kennis voor Klimaat website) en binnenkort verschijnt een verkenning over kwelderherstel Terschelling.

E-mail Jantsje.vanLoon@wur.nl

Telefoon 0317 - 485812