Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Anne Loes Nillesen (Kennis voor Klimaat)

Opleiding/specialisaties
- TU Delft bouwkunde Msc architectuur en Stedenbouw, met eervolle vermelding
- Post Graduate opleiding Berlage Insituut
- Promovendus TU Delft stedenbouw bij prof.dr.ir. Han Meyer

Ervaring
Via mijn eigen bureau heb ik aan meerdere onderzoeken gewerkt waaronder aan het Kennis voor Klimaat project stedenbouw & multifunctionele waterkeringen i.s.m. de TU Delft en HKVlijninwater. Zie ook www.d.efac.to

Welke vragen liggen ten grondslag aan het onderzoek en wat verwacht je dat regionale waterbeheerders ermee kunnen?
Wat is de relatie tussen waterwerken en stedelijke ontwikkeling in de Delta ? Hierbij wordt er zowel gekeken naar bestaande en historische verbanden als wel naar mogelijke toekomstige verbanden tussen waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling.

Waar vind het onderzoek plaats en valt er ook wat te zien voor geïnteresseerden?
Het onderzoek focust zich op de regio Rijnmond, waar een complexe stedelijke opgave samenkomt met een grootschalige waterveiligheidsopgave.


Wat is de relevantie van je onderzoek voor Deltaproof (schoon en veilig water voor nu en later)
Er wordt gekeken hoe nu en op de lange termijn  waterveiligheidsvraagstukken in een integraal ontwerp kunnen worden verbonden met stedelijke ontwikkeling.

Onderzoeksplan
Bekijk hier het onderzoeksplan.

Eerste resultaten
Binnen een half jaar /Binnen een jaar

LinkedIn, e-mail en telefoon
LinkedIn http://nl.linkedin.com/pub/anne-loes-nillesen/5/583/b55
e-mail a.l.nillesen@tudelft.nl of anneloes_d@efac.to
020-302 00 08