Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Zoet-zouttweedaagse Zeeland: Zoutrisico’s in perspectief. Feiten, fictie en nieuwe inzichten

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma & Rob Ruijtenberg
Doelgroep
Datum
26-06-2014 tot --

Het klimaat verandert. Al langere tijd brengen diverse partners in het Deltaprogramma de effecten daarvan voor het (regionale) waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en daarmee samenhangend de toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Tijdens deze tweede zoet-zouttweedaagse gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: hoe zout mag het water worden met het oog op uiteenlopende grondgebruiksfuncties? Welke maatregelen zijn er beschikbaar als lokale zoetwateroplossingen? Welke instrumenten staan waterbeheerders, bij toenemende droogte en verzilting, ter beschikking om het zoetwaterbeheer te sturen waarbij optimaal rekening kan worden gehouden met de eisen en wensen van natuur, landbouw en industrie?

Er is de afgelopen jaren de nodige bedrijvigheid geweest rondom zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting. Met name in het kader van het Deltaprogramma Zoet Water is hier beleidsmatig  veel aandacht voor. Al eerder was er een speciaal zoet-zoutplatform (RWS) in het leven geroepen. In 2012 is er een eerste zoet-zouttweedaagse gehouden, georganiseerd door Kennis voor Klimaat, Rijkswaterstaat en STOWA. Hierbij stond de wisselwerking van zoet en zout water tussen het hoofdwatersysteem en het regionale systeem centraal. De bestaande en de in ontwikkeling zijnde kennis kwam tijdens deze tweedaagse uitgebreid aan bod.

Twee  jaar na dato zijn er diverse nieuwe zaken onderzocht. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Zo vinden in Zeeland diverse praktisch ingestoken onderzoeken naar zoetwaterberging op perceelsniveau plaats. Ook is er meer bekend over gewassen en zouttoleranties. Het is voor Rijkswaterstaat, STOWA,  provincie Zeeland en Kennis voor Klimaat kortom een uitgelezen moment om gezamenlijk de nieuwste kennis omtrent omgaan met zoet en zout water te delen. Tijdens deze tweedaagse brengen de deelnemers onder meer een bezoek aan enkele concrete initiatieven om met zoet en zout water om te gaan. Het betreft een infiltratieproef in Serooskerke, het Bellenscherm bij de Krammerjachtsluizen en het Kustlaboratorium plus het plan Tureluur.

>Bekijk een gefilmde impressie van de tweedaagse

Download het verslag van de Zoet-Zouttweedaagse

Presentaties sprekers

PPT Interne verzilting: feiten, ficie & beleid, door Vincent Klap (provincie Zeeland

PPT Het Volkerak-Zoommeer: een zoetwaterbekken onder druk, door René Boeters (Rijkswaterstaat Zeeland)

PPT Regionaal waterbeheer Waterschap Scheldestromen & beprijzen van zoetwater, door Walter Oomen (Waterschap Scheldestromen)

PPT Regionale zoetwatervoorziening van gebieden rond het Volkerak-Zoommeer, door Edwin Arens (waterschap Brabantse Delta)

PPT Zouttolerantie van landbouwgewassen, groter dan gedacht? door Lodewijk Stuyt (Alterra)

PPT De Waterwijzer Landbouw: wat is het en wat kun je ermee? door Mirjam Hack (Alterra)

PPT Effectbepaling saliniteit voor terrestrische natuur, door Remco van Ek (Deltares)

PTT Verzilting van zoete wateren: verlies of winst voor de aquatische natuur? door Ralf Verdonschot (Alterra)

PTT Zoute kwel en zoetwatervoorzieningenniveaus in de Zuidwestelijke delta, door Ies de Vries (Deltares)

 

Posterpresentaties

Poster Doorspoelen, feit of fictie?

Poster Pilot zelvoorzienende zoetwaterberging Texel

Poster Proeftuin Zoet water Zeeland

Poster Drie showcases zoetwatervoorziening op perceelsniveau in de Zuidwestelijk delta

Poster Sociaaleconomische haalbaarheid van zoetwaterbuffers

Poster Zoute kwel in delta's

Poster Grensoverschrijdende inventarisatie van de Zeeuws-Vlaamse waterhuishouding

Poster Breng de bodem in beeld

 

 

 

 

 

Hieronder kunt u een impressie bekijken van de eerste zoet-zouttweedaagse die gehouden werd in 2012.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.