Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waterwijzers: de primeur! Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Terug
Locatie
Contactpersoon
Rob Ruijtenberg
Doelgroep
Datum
29-06-2017 tot --

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies, rekening houdend met de te verwachte veranderingen in het klimaat? Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert.

Een groot aantal partijen werkt hard aan vernieuwing en verbetering van de bestaande methoden om dat te kunnen doen. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw' en 'Waterwijzer Natuur'. Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni a.s. brengen we u op de hoogte van deze 'Waterwijzers': wat zijn het voor instrumenten en wat kun je er precies mee? Op de bijeenkomst komt de inhoud aan bod, maar besteden we ook aandacht aan de toepassingen en de eerste inzichten van gebruikers. Samen met u willen we kijken hoe we de instrumenten verder gaan ontwikkelen.

Achtergrond

De huidige instrumenten om de effecten te bepalen, zijn toe aan verbetering, dan wel vernieuwing. Belangrijke redenen daarvoor zijn veranderde klimatologische omstandigheden en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Voor het berekenen van effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten worden vooral de zogenoemde HELP-tabellen en TCGB-tabellen gebruikt. Deze methodes zijn gebaseerd op oude, niet-reproduceerbare berekeningen met verouderde weergegevens uit de jaren 1950-1980. Deze verouderde methodes worden echter nog altijd in veel berekeningen van landbouwopbrengsten gebruikt.

Voor het bepalen van de effecten van waterhuishoudkundige maatregelen op terrestrische natuur zijn verschillende methoden beschikbaar. Ook deze methoden zijn gebaseerd op verouderde kennis en waarnemingen en dus verre van optimaal. Kunnen we delen van deze methodes combineren voor een optimaal resultaat? Op welke wijze krijgen we een klimaatrobuuste waterwijzer voor de Natuur?  

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers, hydrologen en ecologen van Waterschappen, NL-ingenieurs, kennisinstellingen, landbouw (LTO), natuurorganisaties, provincies, RWS, ministeries van I&M en EZ, Waterleidingbedrijven en betrokken bij Deltaprogramma zoetwater.

Meer informatie en aanmelding

Het programma vindt u in de uitnodiging die u hierboven kunt downloaden. U kunt zich hieronder aanmelden. Voor meer algemene informatie kunt u een kijkje nemen op de website www.waterwijzer.nl. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Rob Ruijtenberg van STOWA.
 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.