Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma, Rob Ruijtenberg
Doelgroep
Datum
31-05-2012 tot 01-06-2012

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA organiseren op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en het wateraanbod? Is het een probleem, of biedt het ook kansen?

Tijdens de tweedaagse komen de wereld van wetenschap en waterschap bij elkaar, maar ook die van beleid en uitvoering.  Met elkaar brengen we de belangrijkste ontwikkelingen rond het thema in kaart. Via het uitwisselen van kennis proberen we aanzetten te geven voor goede samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Aan het eind van deze bijeenkomst willen we inzicht hebben in perspectiefvolle maatregelen op de verschillende schaalniveaus, en in de kennisvragen die nog open staan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat zijn de belangrijkste feiten over verzilting; welke mogelijke maatregelen zijn er; welke verbanden bestaan er tussen te nemen maatregelen en hoe wordt daarop gestuurd; hoe gaan we om met drainage en het inzetten van zoetwaterlenzen?

Hebt u belangstelling een poster te presenteren, stuur dan een email aan Rob Ruijtenberg o.v.v. tweedaagse Texel, Rob Ruijtenberg neemt dan contact met u op.

Veldexcursie
Belangrijk onderdeel van de tweedaagse is een veldexcursie die de eerste dag plaatsvindt, met onder meer aandacht voor zoute natuur en zilte landbouw. Bij aanmelding graag uw voorkeur opgeven waar u tijdens de excursie naartoe wilt. U kunt twee voorkeuren opgeven.

Kijkje nemen?

Natuurmonumenten

Ziltproefbedrijf

Klik HIER voor de videoweergaven van de presentaties tijdens de zoet-zouttweedaagse

DAG 1

1. Opening. Door Els van Grol en Michelle Talsma

 

2. Deltaprogramma Zoetwater: stand van zaken, water en zout en mogelijke strategieën. Door Jan Busstra, Deltaprogramma Zoetwater

 

3.  PPT Van stroomgebied tot strandbiet. Inkadering verziling in laag Nederland: opgaven, oplossingen, onzekerheden en kennisvragen. Door Ad Jeuken, Kennis voor Klimaat

4.  Prezi Handelingsruimte zoetwaterbeheer: Eureyeopener. Een tool om oplossingsrichtingen voor het waterbeheer snel inzichtelijk te maken. Door Lodewijk Stuyt, Alterra

5. Vragen en uitdagingen vanut de waterbeheerpraktijk: hoe doen we het op Texel? Door Marcel Boomgaard en Michiel Schreijer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

6. Parallelsessie Omgaan met zout: niet-technische maatregelen. Inleiders Walter Oomen van Waterschap Scheldestromen en Rianne van Duinen van Kennis voor Klimaat

7. Wat kunnen we doen in het hoofdwatersysteem? Herman Haas RWS waterdienst

 

DAG 2

8. Flexibeler omgaan met zoutnormen: Goed voor de natuur? Maurice Paulissen, Jeroen Veraart en Ralf Verdonschot.

9. Flexibeler omgaan met zout in de landbouw.
Jan van Bakel, de Bakelse Stroom.