Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
11-09-2014 tot --

Op 11 september organiseert de Adviesgroep Watersysteem Analyse en de daaraan gelinkte Themagroep Wateropgave Wateroverlast i.s.m. STOWA en de Unie van Waterschappen een symposium over een doelmatige aanpak van de Wateropgave Wateroverlast. Daarbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de kwaliteit van de hierbij gehanteerde modellen, kosteneffectiviteit, nauwkeurigheid en onzekerheid.

Waterschappen zijn momenteel druk bezig met het toetsen van hun watersystemen aan de normen voor wateroverlast en met het afleiden van doelmatige maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Meer dan voorheen wordt daarbij geopereerd vanuit het adagium Van norm- naar doelgericht. Tevens heeft de STOWA in samenwerking met waterschappen en de Unie van Waterschappen gewerkt aan de uniformering van het toetsingproces. Daarbij is de uiteindelijke ontwikkeling van de modellen waarmee de toetsing wordt uitgevoerd en waarmee maatregelen worden doorgerekend, vrijgelaten. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de waterschappen die op dit vlak graag autonoom wilden opereren. Dit heeft geleid tot tal van rekenmethoden.

Het bovenstaande hoeft op zich niet erg te zijn, maar toch stellen we onszelf tijdens dit symposium de vraag hoe dit doorwerkt op de modelkwaliteit en de uiteindelijk zoektocht naar doelmatige maatregelen. Ook zullen we ingaan op de vraag hoe de kwaliteit van modellen kan worden bepaald, met welke vormen van nauwkeurigheid en onzekerheid we te maken kunnen krijgen en hoe men hiermee in andere vakgebieden omgaat. Ook zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de verdiensten van het genoemde uniformeringproces en waar we momenteel op dat vlak staan.

Meer informatie en aanmelding

Iedereen is welkom! Dus niet alleen waterbeheerders, maar OOK medewerkers van adviesbureaus en kennisinstituten. Deelname aan het symposium is gratis. U dient zich bij deelname wel aan te melden (o.v.v. naam, functie en organisatie) via onderstaand formulier.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Suzanne Klerk, Dolf Kern of Joost Heijkers.

PROGRAMMA

09:15  Inloop met koffie

09:40  Welkomstwoord door Michelle Talsma (STOWA)

09:50  Opening en inleiding door dagvoorzitter Dolf Kern (Rijnland en voorzitter van de Themagroep Wateropgave Wateroverlast)

10:00  Harry Van Luijtelaar (RIONED): Stresstest Stedelijk Gebied

10:30  Maarten Spijker (HydroLogic): Hoe zit het met de modelkwaliteit bij de waterschappen?

11:00  Koffie & thee

11:15  Beschouwing op het Uniformeringproces door:

-      Olivier Hoes (Nelen & Schuurmans): Waterschadeschatter

-      Joost Heijkers (HDSR): Waterwijzer

-      Hans Hakvoort (HKV): WW-portal met o.a. BOA-tool en Meteobase

12:30  Lunch (inclusief beschikbaarheid WW-Portal)

13:30  Herman Mondeel (Witteveen & Bos): Wateroverlastberekeningen en maatregelen in Brabant.

14:00  Martin Knotters (Alterra): Hoe bepaal je de kwaliteit van een model?

14:30  Spreker nog niet bekend: Onzekere bodemkaarten, Modelkwaliteit, Nauwkeurigheid & Onzekerheid

15:00  Koffie & thee  

15:15  Discussie

16:00  Afsluiting & borrel

 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.