Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Symposium Dijksterkte Analyse Module

Terug
Locatie
Contactpersoon
Ludolph Wentholt
Doelgroep
Datum
15-03-2011 tot --
Op dinsdagmiddag 15 maart organiseert STOWA met Waterschap Groot Salland een informatiebijeenkomst over de nieuw te ontwikkelen Dijksterkte Analyse Module. DAM wordt ingezet voor het bepalen van de (actuele) sterkte van primaire en regionale waterkeringen. Tijdens het symposium wordt onder meer gekeken naar de aansluiting van DAM op het interne gegevensbeheer, zowel vanuit de legger als vanuit de toetsing, en naar de toepassing van DAM bij de toetsing van regionale waterkeringen.

Tijdens het symposium zullen medewerkers van het waterschap SUCCES demonstreren, een applicatie voor calamiteitenmanagement, toetsing en beleidstoepassingen. Een onderdeel van deze module is te beschouwen als de voorloper van DAM.


Achtergrond


Waterkeringen worden ontworpen om een gekozen waterstand te kunnen keren, en de kwaliteit van de waterkering wordt gedurende de levensduur getoetst. Bij veel waterkeringen is onder extreme omstandigheden niet het gebrek aan kerende hoogte het probleem, maar de standzekerheid van de waterkering. Mechanismen als het afschuiven van het binnentalud of interne erosie vormen een grote bedreiging voor veel waterkeringen. Deze inzichten worden meegenomen bij de ontwikkeling 'van DAM, dat wordt ontwikkeld voor toepassing bij beleid en beheer.

Kennis over de actuele sterkte van de waterkeringen geeft de beheerder de mogelijkheid om te prioriteren welke keringen geïnspecteerd moeten worden of aan welke keringen onderhoud moet worden gepleegd. Daarnaast moet het mogelijk worden de gevolgen voor de sterkte van een kering te bepalen op basis van wijzigingen in het waterbeheer of door wijzigingen (verbeteringen) aan de kering zelf. Ook wordt hiermee aangesloten op het toetsinstrumentarium voor de vijfde toetsronde.

Tijdens dreigende calamiteiten geeft DAM informatie over de sterkte van waterkeringen. Daarbij kan dit instrument worden gebruikt voor het beheersen van overstromingsrisico's, zoals het doorrekenen van noodmaatregelen, het bepalen van het evacuatiemoment en het achteraf onderbouwen van getroffen maatregelen. DAM gaat daarmee verder dan het voeden van plannen en draaiboeken, hoewel dit uiteraard ook een logische toepassing is wanneer DAM is geïmplementeerd.

Vul onderstaand formulier in of ga naar stowa.nl | agenda om u aan te melden.

Voorlopige programma middagsymposium Dijksterkte Analyse Module
  1. Algemene introductie van DAM door STOWA
  2. Ervaringen bij gegevensinwinning/legger door Derk-Jan Sluiter
  3. Ervaringen bij regionale keringen door Sanne van Mispelaar
  4. Ervaringen bij SUCCES door Sanne van Mispelaar en Jan Put
Dagdeelvoorzitter is Evelien van der Kuil
Als u zich hebt aangemeld, wordt het opgaveformulier niet meer getoond.