Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Seminar 'Open waterbeheer in de praktijk'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Ludolph Wentholt
Doelgroep
Datum
17-09-2014 tot --

In oktober 2013 vroeg Rijkswaterstaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om een afvoerbeperking naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Er was op dat moment evenwel sprake van wateroverlast in het HDSR-gebied, terwijl er bij Hollands Noorderkwartier nog wel ruimte was voor extra berging omdat daar veel minder regen was gevallen. Door het open en transparant delen van data had schade kunnen worden voorkomen. Tijdens het seminar ‘Open Waterbeheer in de Praktijk’ onderzoeken we daarom de mogelijkheden van meer open en tranparante informatiedeling in het waterbeheer. Wat kan voor u de meerwaarde zijn van een gezamenlijk informatiescherm? Het seminar sluit aan bij de inzet van het landelijke programma de Digitale Delta.

Naar verwachting vraagt de nabije toekomst om waterbeheer ‘op het scherpst van de snede’. Veel waterschappen werken al met open data, maar informatiestromen worden nog niet altijd optimaal en ‘over de grenzen heen’ benut. Hoe kunnen we komen tot die volgende stap? Vier waterschappen en Rijkswaterstaat werken in opdracht van STOWA aan het het project Open Waterbeheer Rijn-West om met een gezamenlijk informatiescherm het operationele waterbeheer te optimaliseren. het seminar is een uitvloeisel van dit project.

Binnenkort meer informatie over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden.