Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Operationele sturing in het waterbeheer: nieuwe kansen! Gezamenlijke mogelijkheden?

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
15-05-2014 tot --

De ontwikkelingen in neerslagradar, hydrologische modellen, satellietinformatie, data-uniformering en ‘dashboarding’ bieden geweldige kansen om het (operationele) waterbeheer verder te optimaliseren en in toenemende mate 'water op maat' te leveren.  In diverse projecten en met behulp van diverse systemen zijn afzonderlijke waterschappen al bezig die kansen te grijpen. Hoogste tijd om met waterschappers gezamenlijk bij elkaar te gaan zitten om kennis en inzichten over dit onderwerp te delen en te inventariseren, waar op dit gebied gezamenlijke kennisvragen liggen en welke rol STOWA kan spelen bij het beantwoorden daarvan.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende vragen aan de orde:

 • Welke initiatieven lopen er bij de waterschappen rondom operationeel beheer? Welke partijen zijn daarbij betrokken (intern en extern)? Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed?
 • Welke behoefte is er aan bundelen en delen van kennis? Moeten we gezamenlijk gaan ontwikkelen en is er een gemene deler te benoemen?
 • Wat zijn de baten van een gezamenlijke aanpak en kunnen we die in beeld brengen?
 • Willen we een leerproces starten en kennis met elkaar delen? En hoe gaan we continuïteit hierin waarborgen? Kennisvragen kunnen inhoudelijk zijn, maar ook bv gaan over de manier van inkoop.
 • Wat kan STOWA voor de waterschappen betekenen rondom operationeel beheer. Indien gewenst: hoe krijgen we een gezamenlijk initiatief van de grond?

Deze dag is in bedoeld voor beleidsmedewerkers en beheerders van overheden.

Programma

Dagvoorzittter: Andre Oldenkamp

9.00   Inloop en koffie

9.30   Welkomstwoord (Michelle Talsma, STOWA)

9.35   Doel en programma (o.l.v. Andre Oldenkamp).

Rode draad van het programma:

 • Operationele sturing: wat beogen we? (Why)
 • Hoe geven we het vorm?
 • Wat en wie hebben we nodig?

10.00 Projectencarroussel met bijdragen van o.a.:

 • Verkeerstoren (Milly Wind-Cox , Waterschap Brabantse Delta)
 • BOS (-OMAR) (Nila Taminiau, Waterschap Peel en Maasvallei)
 • Volg- en Stuursysteem (Jacco Kroon, Waternet)
 • Slim Watermanagement (Henk Looijen, RWS)
 • Real time waterbalansen (Joost Heijkers, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden)

11.00   Pauze

11.30   Vragenronde

12.00   Lunch
13.00   Discussie en vervolg
14.00   Afronding