Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Op weg naar een CoP Innovatieve drainagesystemen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Rob Ruijtenberg, Michelle Talsma, Joost Heijkers, Jac Peerboom
Doelgroep
Datum
18-11-2014 tot --

In deze bijeenkomst inventariseren de deelnemers welke vormen van innovatieve drainage er op dit moment zijn en waar we nog tegen aanlopen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe instrumenten als de Waterwijzer, maar ook beslissingsondersteunende systemen deze 'drainage als waterbeheermaatregel' mee kunnen nemen. De bijeenkomst vormt tevens een eerste aanzet voor een CoP 'Innovatieve Drainagesystemen'. De organisatie is in handen van NHV en STOWA.

Achtergrond

Water is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van allerlei doelen in de landbouw en natuur. Waterbeheerders en agrariërs (maar ook anderen) ontplooien met het oog hierop allerlei initiatieven om het waterbeheer te optimaliseren. Denk aan het vergroten van de hoeveelheid zoetwater in het eigen gebied en het sturen van water.

In het project Waterwijzer Landbouw ontwikkelen diverse partijen een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten, dit ter vervanging van de huidige methoden, zoals de HELP-tabellen. Op deze wijze krijgen waterbeheerders maar ook agrariërs, een veel nauwkeurigere inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten. Met dit instrument kan straks beter gestuurd worden op het nemen van de juiste, meest effectieve maatregelen.

Een mogelijke optimaliseringsmaatregel is drainage. De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken en pilots gedaan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van innovatieve drainagesystemen, zoals peilgestuurde en klimaatadaptieve drainage. De vraag is daarbij hoe instrumenten als De Waterwijzer maar ook de ‘beslissingsondersteunende systemen’ (BOS) hier op inspelen.

In deze bijeenkomst willen inventariseren welke vormen van innovatieve drainage er op dit moment zijn en waar we nog tegen aanlopen bij de verder ontwikkeling daarvan. Ook besteden we aandacht aan de vraag hoe instrumenten als de Waterwijzer, maar ook beslissingsondersteunende systemen deze 'drainage als waterbeheermaatregel' mee kunnen nemen.

De bijeenkomst is ook bedoeld als eerste aanzet naar een CoP innovatieve drainagesystemen, vanuit de behoefte om kennis over, innovatieve, drainagesystemen te delen.

Ten aanzien van een CoP willen we een aantal vragen aan het eind van de dag beantwoord  hebben:

  1. Voorzien we met de organisatie van deze CoP daadwerkelijk in een behoefte?
  2. Wat zijn de doelen die we met elkaar binnen welk tijdbestek voor elkaar willen boksen en hoe vaak moeten we daarvoor jaarlijks (of minder) bij elkaar komen?
  3. Kunnen we als Nederlandse waterbeheerders en agrariërs hierin van het begin af aan gezamenlijk aan optrekken met onze Vlaamse vakbroeders?
  4. Wie doet mee in de organisatie van de CoP?

Posterpresentaties

Wij nodigen u graag uit voor het leveren van een actieve bijdrage aan deze dag via het presenteren van een poster over innovatieve drainage. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rob Ruijtenberg van STOWA.

Doelgroep: Nederlandse en Vlaamse waterbeheerders, agrariërs en kennisinstituten en adviesbureaus.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage rechtsboven in 'mijn profiel'  een account aan. Of log direct in. Vink onder nieuwsbrieven aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.