Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisdag Deltaprogramma Zoetwater

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
15-05-2018 tot --

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste  fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de 2e fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennis nodig. Hier is een kennisagenda voor opgesteld, de Kennisagenda Zoetwater. Op zowel landelijk als regionaal niveau zijn de afgelopen jaren diverse kennisvragen van deze agenda opgepakt. Op de kennisdagen Zoetwater worden resultaten gedeeld (najaar) en gezamenlijk gewerkt aan de planning (voorjaar). Op dinsdag 15 mei 2018 organiseert het DP Zoetwater alweer de zesde kennisdag.

Tijdens deze kennisdag komen de volgende thema's aan de orde:

  • Kennisdoorbraken: presentatie van resultaten van lopende en/of afgeronde onderzoeken en pilots;
  • Van buiten naar binnen kijken: verschillende universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht, presenteren welke onderzoeken zij doen rondom zoetwater;
  • Programmering onderzoek 2018 - 2019. Presenteren van de programmering voor 2018 – 2019 en in groepen discussiëren over enkele nieuw geprogrammeerde onderzoeken;
  • Verbinding met andere programma’s: presenteren van relevante kennis ontwikkeld vanuit andere programma’s zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Meer informatie en aanmelding

We verzoeken u om de datum alvast te noteren en zich aan te melden via de Postbus Zoetwater. Op een later moment ontvangt u het gedetailleerde programma. De Kennisdag wordt voorbereid door Rijkswaterstaat WVL en STOWA met ondersteuning van Berenschot.Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met: