Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Eindsymposium Samengestelde Peilgestuurde Drainage: van technische resultaten naar beleidsdoelen

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
11-10-2012 tot --

Samengestelde Peilgestuurde Drainage staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Wageningen-UR (Alterra en PPO) heeft in een vierjarig project de effecten van dit systeem onderzocht op het vasthouden van water op landbouwpercelen en op de emissie van meststoffen. Op donderdagmiddag 11 oktober wordt het eindrapport gepresenteerd en bespreken de deelnemers de mogelijke bijdrage van deze maatregel aan de verschillende beleidsdoelen. De organisatie is in handen van STOWA en Wageningen UR. Het eindsymposium is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van de waterschappen, de provincies, de Ministeries van EL&I en I&M en de belangenorganisaties voor landbouw en natuur.

Wat kunt u verwachten?

• Een samenvatting van de resultaten van diverse proeftuinen met Samengestelde Peilgestuurde Drainage in Nederland en ervaringen uit het buitenland.
• Inzicht in de do’s and dont’s met het systeem.
• Een discussie over de gevolgen en mogelijkheden voor zowel landbouw en als natuur met bestuurders van de waterschapen, rijksoverheid, landbouw en natuur.
• Discussie over de mogelijke bijdrage van het drainagesysteem aan bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water, het Deltaprogramma Zoet Water en regionale waterplannen.

Projectfinanciers

Financiers en opdrachtgevers van het peilgestuurde-drainageproject zijn: Interactief Waterbeheer, STOWA, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Brabantse Delta, Provincie Zeeland, Interreg Vlaanderen Nederland, Europese Unie en Rabobank.

Videopresentaties

Klik HIER voor de videopresentaties van deze dag.

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. Maak op de homepage in de LOG IN box een account aan. Of log direct in. Vink in uw profiel aan dat u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.