Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Deltaproofweek: Meerlaagse veiligheid: de kaarten op tafel

Terug
Locatie
Contactpersoon
Ludolph Wentholt, Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
13-03-2013 tot --

Tijdens deze dag worden de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid toegelicht en besproken. Welke maatregelen kun je nemen in de eerste laag (preventie), de tweede (ruimtelijke inrichting) en de derde laag (calamiteitenbeheersing) om de kans op, en de gevolgen van een dijkdoorbraak zo klein mogelijk te houden? En hoe (kosten)effectief is deze nieuwe strategie ten opzichte van de bestaande, waarbij de nadruk ligt op preventie.

Programma

PPT | Video - Opening, door dagvoorzitter Patrick Poelmann (STOWA)

PPT | Video - Meerlaagsveiligheid. Methodiek en aanpak binnendijks, door Kees Vlak (Deltadeelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering)

PPT | Video - Meerlaagsveiligheid. Demonstratie van de methodiek, door Bas Kolen (HKV Lijn in Water)

PPT | Video - Meerlaagsveiligheid. Voorbeelden ruimtelijk gevisualiseerd, door Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW)

PPT | Video - Meerlaagsveiligheid. Het instrumentarium, door Frank Alberts (RWS Waterdienst)

PPT | Video - Meerlaagsveiligheid. Buitendijks, door Hans de Moel (Kennis voor Klimaat), PPT Reflectie op MLV Buitendijks door Hans Waals (Watersschap Hollandse Delta)

PPT | Video - Wat kun je met ruimtelijke maatregelen binnen meerlaagsveiligheid? Door Frans Klijn (Kennis voor Klimaat)

PPT | Video - De opbrengst van de dag, door Ludolph Wentholt (STOWA)