Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Deltaproofweek: Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma, Ludolph Wentholt
Doelgroep
Datum
14-03-2013 tot --

Hoe hangen het hoofd- en het regionale watersysteem samen? Veel energie is gestopt in het zoeken naar de mogelijkheid dit in één model te vatten om kansrijke strategieën voor de zoetwateropgave in beeld te brengen. Waterbeheerders van hoog en laag Nederland schetsen hun perspectieven.

In de middag kijken we aan de hand van sturingsmogelijkheden welke maatregelen mogelijk zijn. In een gezamenlijke afsluiting worden kansrijke opties en handelingsperspectieven benoemd.

Het programma

PPT | Video - Opening door Stefan Kuks (STOWA)
PPT | Video - Hoofdwatersysteem en de samenhang met het regionale watersysteem, door Ad jeuken (Kennis voor Klimaat) en Emiel van Velzen (Deltares)

Klimaatrobuuste landbouw & natuur

PPT | Video - Klimaatrobuuste landbouw, bereiken zonder schade? Door Ruud Bartholomeus (KWR) en Mirjam Hack (Alterra)
PPT | Video - Klimaatrobuuste natuur, bereiken zonder schade? Door Han Runhaar (KWR)

Klimaatadaptatie vraagt regionaal maatwerk

PPT | Video - Kan het wat zouter? Door Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland)
PPT | Video - Sparen, aanvoeren en accepteren op de hoge zandgronden. Door Karla Niggebrugge (Provincie Noord-Brabant) en Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta)

Workshops

Ronde 1

PPT | Video - Workshop Sturen op zout water. Een andere kijk op de effectiviteit van doorspoelen, o.l.v Alice Fermont (Waternet)
PTT | Video - Workshop sturen op organisatie: de waterhouderij
PPT | Video - Workshop Sturen op infiltratie. Zoetwater in de 21ste eeuw: vasthouden, ondergeronds bergen, gebruiken, o.l.v Alice Fermont (Waternet)
PTT | Video - Workshop Sturen op flexibel peil.

Ronde 2

PTT | Video - Workshop Sturen op de watervoorraad in de bodem
PTT | Video - Workshop Sturen op ondiep grondwater (KAD)
PTT | Video - Workshop Sturen op gedempte afvoer

PPT | Video - Samenvatting workshops

PPT | VIdeo - Afronding (ochtend)programma, over de handelingsperspectieven en het bestuurlijk vervolg