Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Deltaproofweek: De Klimaatadaptieve stad

Terug
Locatie
Contactpersoon

Michelle Talsma
 

Doelgroep
Datum
05-03-2013 tot --

Steden zijn kwetsbaarder geworden door de gevolgen van de klimaatverandering. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting maar ook van het watersysteem is noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en wateroverlast, hittestress en droogte te voorkomen. Groenblauwe maatregelen bieden daarnaast ook potenties voor energieproductie, biodiversiteit en natuurlijke leefkwaliteit. Weten we al genoeg en kunnen we aan de slag, of is er meer nodig?

De bijeenkomst richt zich op waterbeheerders, ruimtelijke-ordenaars en stedenbouwers. Kortom, iedereen die zoekt naar mogelijkheden om met water in de stad aan de slag te gaan.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd samen met Actieprogramma Water en Ruimte, de Provincie Drenthe en Atelier GROENBLAUW.

Het programma

PPT | Video - Opening door Paul van Eck (provincie Drenthe, bestuur STOWA)

Cluster 1. Wat betekent klimaatonderzoek voor de praktijk?

PPT | Video - Urgentie, impact en kosten van wel of niet inspelen op klimaatverandering, door Ronald Albers (TNO)
PPT | Video  - Blauwe en groene netwerken: wat zijn de mogelijkheden van meer groen en blauw voor een veerkrachtige en aantrekkelijke stad? Door Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAU)

Cluster 2. Klimaatadaptieve inrichting van de wijk

PPT | Video - Stedelijke watersystemen: Verder kijken dan de norm, door Kees Broks (STOWA)
PPT | Video - DARP: Optimalisatie op wijkniveau, door Johan Trompetter (Gemeente Westerveld)

Cluster 3. Energie uit afvalwater en drinkwater

PPT | Video  - Decentrale energieopwekking en burgerparticipatie, door Reinder Hoekstra (Milieufederatie Drenthe)
PPT | Video -  Energie en warmte uit afvalwater, door André Hammenga (Waterschap Hunze en Aa’s)

PPT | Video  Opbrengst van de dag, door Paul van Eijk (Provincie Drenthe, bestuur STOWA)