Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De ideeënfabriek: Bodem ontmoet Water. themamiddag Jong SKB / Jong KNW m.m.v. STOWA

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
28-09-2012 tot --
Op vrijdag 28 september organiseren Jong SKB en Jong KNW een gezamenlijke middag waar jongeren (<35 jaar) in de bodem- en de watersector elkaar ontmoeten en over de grenzen van het eigen vakgebied heenkijken. In een interactieve sessie worden de deelnemers uitgedaagd creatieve oplossingen te bedenken voor de beantwoording van kennisvragen uit het onderzoekprogramma ‘Klimaatadaptief Waterbeheer’ van SKB en STOWA.

Met klimaatadaptief waterbeheer wordt met name bedoeld dat het waterbeheer meer kan halen uit de bodem. Door bijvoorbeeld bodemverbetering uit te voeren kan het watervasthoudend vermogen van de bodem toenemen om zo beter extreme natte en droge situaties op te kunnen vangen. Maar ook de uitspoeling van nutriënten kan op deze manier verder beperkt worden.

Tijdens een eerdere themadag (van STOWA en SKB) zijn er kennisvragen geformuleerd op het technische (waterkwaliteit/waterkwantiteit), bestuurlijke en financiële vlak. Op 28 september gaan wij met deze thema vragen aan de slag. Vervolgens formuleren wij onze visie op klimaatadaptief waterbeheer, die we aanbieden aan het onderzoeksprogramma.

Reserveer deze dag 28 september alvast in je agenda! Het definitieve programma, de locatie (centraal Nederland) en de exacte tijden worden binnenkort bekend gemaakt.

De organisatie van de middag is in handen van Saskia van Miltenburg en Anneloes Visser (namens Jong SKB) en Erik de Bruine (namens Jong KNW). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info at jongskb punt nl. De themadag wordt georganiseerd met medewerking van Sonja Kooiman (SKB en Jong KNW) en Michelle Talsma (STOWA).