Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst meerlaagse veiligheid

Terug
Locatie
Contactpersoon
Ludolph Wentholt, Rob Ruijtenberg
Doelgroep
Datum
13-03-2012 tot 13-03-2012

De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) organiseert in samenwerking met de Unie van Waterschappen (UVW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op 13 maart 2012 in de Jaarbeurs te Utrecht een bijeenkomst met als onderwerp Meerlaagse Veiligheid. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst met een boeiend programma bij te wonen.

STOWA werkt in het kader van het kennisprogramma Deltaproof al aan de ontwikkeling van een afwegingsmethodiek voor een hanteerbare uitwerking van meerlaagse veiligheid, zodat Nederlandse waterbeheerders dit breed kunnen gaan toepassen. STOWA heeft in een notitie een eerste aanzet gedaan voor praktische handvatten die als uitgangspunt dienen voor een verdere uitwerking van het concept. Het streven is om tot gemeenschappelijke en uniforme handvatten te komen en deze te ontwikkelen voor Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

Tijdens de bijeenkomst brengen de deelnemers het speelveld in kaart van meerlaagse veiligheid en ruimtelijke ordening(en). Ook komt onder andere de vraag aan de orde hoe waterveiligheidsmensen en R.O. mensen aankijken tegen dit nieuwe veiligheidsconcept. Het doel is om op basis van deze speelveldanalyse en alle relevante informatie uit zowel de Deltadeelprogramma's (incl. de DP's Veiligheid en Nieuwbouw & Herstructurering) als de zes gebiedspilots, te komen tot een in de toekomst nader uit te werken concept. Uitkomst van deze bijeenkomst zou kunnen zijn hoe de afwegingsmethodiek en de resultaten de waterbeheerders helpen bij de gebiedsgerichte uitwerking van de uitvraag van de Deltacommissaris.

Videopresentaties

Klik HIER voor het bekijken van de presentaties op video.