Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bijeenkomst Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
02-03-2012 tot --
Hoe beter de bodemstructuur, hoe meer neerslag er op (landbouw)percelen gebufferd kan worden. Op deze manier kan de landbouw een bijdrage gaan leveren aan klimaatbestendig regionaal waterbeheer. Een lonkend perspectief. Vandaar dat SKB en STOWA het initiatief hebben genomen voor een kennisbijeenkomst over mogelijkheden om de bufferwerking van de bodem te vergroten. Deze vindt plaats op 2 maart.

Tijdens de bijeenkomst gaan we onder meer in op de (bestuurlijke) urgentie om te komen tot goede samenwerking tussen landbouw en waterbeheerders bij het oplossen van wateraanvoer- en waterafvoervraagstukken. Ook vertellen wij u meer over de relatie tussen bodem en waterhuishouding en over de maatregelen waaraan momenteel gewerkt wordt.

De bijeenkomst moet meer inzicht geven in het perspectief dat de bodem de waterbeheerder biedt: wat kan de bodem bijdragen om water te bergen, in mm of m3? Met welke maatregelen kun je dat stimuleren? En welke (beleids)instrumenten zijn daarvoor beschikbaar?

Tijdens een speciale projectenmarkt kunt u contacten leggen met vertegenwoordigers van ‘bodemverbeteringsprojecten’ en daarin meedenken. Aan het einde van de dag zal gebrainstormd worden over openliggende onderzoeksvragen en de benodigde kennisontwikkeling om tot optimaal bodembeheer te komen.

Helaas is de bijeenkomst volgeboekt.

Aanvragen voor posterpresentaties worden niet meer in behandeling genomen.


Vol
Uw aanmelding kunnen we helaas niet meer honoreren. De bijeenkomt is inmiddels volgeboekt.