Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Bestuurlijke bijeenkomst 'Hoe maken we de waterhuishouding in onze bebouwde omgeving klimaatbestendig?'

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bert Palsma
Doelgroep
Datum
23-11-2015 tot --

Hevige buien en langdurige droogte komen steeds vaker voor en leiden vaker tot problemen in de bebouwde omgeving. Deze problematiek vraagt met groeiende urgentie om aanpassingen. Het is duidelijk dat  gemeenten en waterschappen voor een nieuwe uitdaging staan, waarin we niet meer kunnen vertrouwen op alleen het verzwaren van de technische voorzieningen. De nadruk verschuift naar adaptatie aan klimaatverandering, wat lokaal maatwerk vraagt. Dat legt meer nadruk op het vakmanschap van medewerkers.

Het nu nog gebruikelijke beschermingsniveau tegen extreme weersomstandigheden (neerslag of droogte) kan zodanig onder druk komen te staan dat een buitenproportionele financiële inspanning nodig is dit overal te handhaven. De keuze dit plaatselijk naar beneden bij te stellen brengt de verantwoordelijke bestuurder in een spanningsveld. Een goede onderbouwing en doelmatigheidsafweging is nodig om recht te doen aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Grote vraag: Wat betekent dat voor uw rol bij het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving? Daar willen we het deze middag graag met betrokken bestuurders over hebben. Na een korte toelichting op de aard van de problematiek, de urgentie en te maken keuzes bij het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving, spitst de discussie zich toe op de veranderende rol van de bestuurder.

Uw gastvrouw is Loes Meeuwisse, voorzitter van SAZ+ en wethouder van de gemeente Goes. Uw gespreksleider is Karla Peijs, ou-commissaris van de Koningin in Zeeland, oud-voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen.

Met steun van STOWA en Stichting RIONED heeft Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+), het Zeeuwse samenwerkingsverband tussen gemeenten, waterschap en waterbedrijf een werkwijze ontwikkeld voor het versterken van de klimaatbestendigheid van de bebouwde omgeving.

Programma

15.30 uur Inloop en ontvangst

16.00 uur Opening

16.10 uur De uitdaging toekomstbestendig te zijn en de veranderende rol van de bestuurder

16.20 uur Discussie

17.30 uur Afsluiting waarna gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje   en een drankje  

Aanmelden

Graag vernemen wij van u of wij op u kunnen rekenen. Dit kunt u doen per e-mail aan adri.vannoorden@scheldestromen.nl