Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Benchmark inundatiemodellen: klaar voor de stresstest?

Terug
Locatie
Contactpersoon
Michelle Talsma
Doelgroep
Datum
26-04-2018 tot --

Hierboven vindt u het verslag en de PPT-presentaties van deze dag.

Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Hiervoor worden berekeningen uitgevoerd met wateroverlast- of inundatiemodellen.

STOWA heeft in 2017 de werking, het werkingsbereik en de resultaten van een aantal van deze modellen tegen het licht gehouden. Tijdens een speciale bijeenkomst bespreken we de uitkomsten van deze benchmark en kijken we hoe we verder gaan. Ook gaan we dieper in op de vraag welke rol de inundatiemodellen kunnen spelen bij de stresstest die overheden moeten gaan uitvoeren in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

>Download het benchmarkrapport

Let op: het ochtendprogramma is vrij toegankelijk. Het middagprogramma is uitsluitend bedoeld voor vertegenwoordigers van overheden: Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. Houd hier rekening mee bij uw aanmelding.

>AANMELDEN

Ochtendprogramma, open voor iedereen

10.00 uur Opening door dagvoorzitter prof.dr.ir. Remko Uijlenhoet, WUR, voorzittter NHV
10.15 uur Aanleiding en doel Benchmark. Joost Buntsma directeur STOWA
10.30 uur Aanpak van de Benchmark. Marc Bierkens, voorzitter begeleidingscommissie
10.45 uur Wat kunnen de modellen en doen ze wat ze beloven? Guy Henckens RHDHV, penvoerder benchmark   inundatiemodellen
11.15 uur Wat hebben we geleerd? Bureaus en kennisinstituten die hebben deelgenomen, aan het woord
12.00 uur Lunch
 
Middagprogramma, uitsluitend  voor vertegenwoordigers van overheden

13.00 uur Hoe nu verder? Opening door dagvoorzitter
13.15 uur Resultaten inventarisatie modelgebruik. Kees Peerdeman Waterschap Brabantse Delta  
Mentimeter: wensen waterbeheerders voor ‘the next step’: gewenste samenwerking, kennislacunes.
14.30 uur Pauze
15.00 uur Discussie en vervolg
16.00 uur Napraten met drankje en hapje
 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.